Advanced Search+

Category
Numerical Study on Microwave Scattering by Various Plasma Objects
WANG Guibin (王桂滨), ZHANG Lin (张林), HE Feng (何锋), OUYANG Jiting (欧阳吉庭)
2016, 18(8): 791-797. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/01
Abstract PDF
FDTD Simulation on Terahertz Waves Propagation Through a Dusty Plasma
WANG Maoyan (王茂琰), ZHANG Meng (张猛), LI Guiping (李桂萍), JIANG Baojun (姜宝钧), ZHANG Xiaochuan (张小川), XU Jun (徐军)
2016, 18(8): 798-803. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/02
Abstract PDF
Equation of Energy Injection to a Dielectric Barrier Discharge Reactor
YAO Shuiliang (姚水良), WENG Shan (翁珊), JIN Qi (金旗), HAN Jingyi (韩竞一), JIANG Boqiong (江博琼), WU Zuliang (吴祖良)
2016, 18(8): 804-811. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/03
Abstract PDF
Modelling of Electrical Conductivity of a Silver Plasma at Low Temperature
Pascal ANDRE, William BUSSIERE, Alain COULBOIS, Jean-Louis GELET, David ROCHETTE
2016, 18(8): 812-820. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/04
Abstract PDF
Measurement of Temporally and Spatially Resolved Electron Density in the Filament of a Pulsed Spark Discharge in Water
NIU Zhiwen (牛志文), WEN Xiaoqiong (温小琼), REN Chunsheng (任春生), QIU Yuliang (邱玉良)
2016, 18(8): 821-825. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/05
Abstract PDF
The Nonlinear Behaviors in Atmospheric Dielectric Barrier Multi Pulse Discharges
ZHANG Dingzong (张定宗), WANG Yanhui (王艳辉), WANG Dezhen (王德真)
2016, 18(8): 826-831. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/06
Abstract PDF
Preliminary Study of a Hybrid Helicon-ECR Plasma Source
A. M. HALA, L. OKSUZ, ZHU Ximing
2016, 18(8): 832-836. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/07
Abstract PDF
Effects of Oxygen Concentration on Pulsed Dielectric Barrier Discharge in Helium-Oxygen Mixture at Atmospheric Pressure
WANG Xiaolong (王晓龙), TAN Zhenyu (谭震宇), PAN Jie (潘杰), CHEN Xinxian (陈歆羡)
2016, 18(8): 837-843. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/08
Abstract PDF
Analysis of Power Model for Linear Plasma Device
ZHANG Weiwei (张卫卫), DENG Baiquan (邓柏权), ZUO Haoyi (左浩毅), ZHENG Xianjun (曾宪俊), CAO Xiaogang (曹小岗), XUE Xiaoyan (薛晓艳), OU Wei (欧巍), CAO Zhi (曹智), GOU Fujun (芶富均)
2016, 18(8): 844-847. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/09
Abstract PDF
Effect of Radial Density Configuration on Wave Field and Energy Flow in Axially Uniform Helicon Plasma
CHANG Lei (苌磊), LI Qingchong (李庆冲), ZHANG Huijie (张辉洁), LI Yinghong (李应红), WU Yun (吴云), ZHANG Bailing (张百灵), ZHUANG Zhong (庄重)
2016, 18(8): 848-854. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/10
Abstract PDF
Experimental Study of MHD-Assisted Mixing and Combustion Under Low Pressure Conditions
GAO Ling (高岭), ZHANG Bailing (张百灵), LI Yiwen (李益文), FAN Hao (樊昊), DUAN Chengduo (段成铎), WANG Yutian (王宇天)
2016, 18(8): 855-859. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/11
Abstract PDF
Study of the Deburring Process for Low Carbon Steel by Plasma Electrolytic Oxidation
LI Hongtao (李洪涛), KAN Jinfeng (阚金峰), JIANG Bailing (蒋百灵), LIU Yanjie (刘燕婕), LIU Zheng (刘政)
2016, 18(8): 860-864. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/12
Abstract PDF
Analysis of Time-Dependent Tritium Breeding Capability of Water Cooled Ceramic Breeder Blanket for CFETR
GAO Fangfang (高芳芳), ZHANG Xiaokang (张小康), PU Yong (蒲勇), ZHU Qingjun (祝庆军), LIU Songlin (刘松林)
2016, 18(8): 865-869. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/13
Abstract PDF
Power Compensation for ICRF Heating in EAST
CHEN Gen (陈根), QIN Chengming (秦成明), MAO Yuzhou (毛玉周), ZHAO Yanping (赵燕平), YUAN Shuai (袁帅), ZHANG Xinjun (张新军)
2016, 18(8): 870-874. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/14
Abstract PDF
Nuclear Safety Functions of ITER Gas Injection System Instrumentation and Control and the Concept Design
YANG Yu (杨愚), S. MARUYAMA, A. FOSSEN, F. VILLERS, G. KISS, ZHANG Bo (张博), LI Bo (李波), JIANG Tao (江涛), HUANG Xiangmei (黄向玫)
2016, 18(8): 875-878. DOI: 10.1088/1009-0630/18/8/15
Abstract PDF

Editorial Board