Advanced Search+

View More View More

Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Observation of Doppler shift $ {\mathit{f}}_{\mathbf{D}} $ modulated by the internal kink mode using conventional reflectometry in the EAST tokamak
Gongshun LI, Tao ZHANG, Kangning GENG, Fei WEN, Kaixuan YE, Liqing XU, Xiang ZHU, Xuexi ZHANG, Fubin ZHONG, Zhen ZHOU, Shuqi YANG, Ziqiang ZHOU, Lin YU, Ting LAN, Shouxin WANG, Ang TI, Shoubiao ZHANG, Haiqing LIU, Guoqiang LI, Xiang GAO, the EAST Team
DOI: 10.1088/2058-6272/ad0b78
Abstract FullText HTML PDF
Electron density measurement by the three boundary channels of HCOOH laser interferometer on the HL-3 tokamak
Junren MOU, Yonggao LI, Yuan LI, Zaihong WANG, Baogang DING, Haoxi WANG, Jiang YI, Zhongbing SHI
DOI: 10.1088/2058-6272/ad127a
Abstract FullText HTML PDF
Polarimeter–interferometer diagnostic using terahertz solid-state sources for fluctuation measurements on Keda Torus eXperiment (KTX)
Xingkang WANG, Wenzhe MAO, Jinlin XIE, Tao LAN, Hong LI, Adi LIU, Chu ZHOU, Xiaohui WEN, Zian WEI, Jie WU, Chen CHEN, Dongkuan LIU, Xianhao RAO, Hu CAI, Jiaren WU, Peng DENG, Haiqing LIU, Weixing DING, Ge ZHUANG, Wandong LIU
DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d55
Abstract FullText HTML
The research progress of an E//B neutral particle analyzer
Long MA, Yufan QU, Yuan LUO, Dehao XIE, Yanxi WANG, Shuo WANG, Guofeng QU, Peipei REN, Xiaobing LUO, Xingquan LIU, Jifeng HAN, Roy WADA, Weiping LIN, Linge ZANG, Jingjun ZHU
DOI: 10.1088/2058-6272/ad0c20
Abstract FullText HTML PDF
Performance of pulsed plasma thruster at low discharge energy
Hong Chun LEE, Chie Haw LIM, Haw Jiunn WOO, Boon Tong GOH, Oi Hoong CHIN, Teck Yong TOU
DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d52
Abstract FullText HTML PDF
The state-of-the-art of atmospheric pressure plasma for transdermal drug delivery
Lanlan NIE, Dawei LIU, He CHENG, Feng ZHAO, Xinpei LU
DOI: 10.1088/2058-6272/ad1044
Abstract FullText HTML PDF
A study of pulsed high voltage driven hollow-cathode electron beam sources through synchronous optical trigger
Weijie HUO, Weiguo HE, Luofeng HAN, Kangwu ZHU, Feng WANG
DOI: 10.1088/2058-6272/ad113e
Abstract FullText HTML PDF
Category

Editorial Board