Advanced Search+

View More View More

Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Deep learning approaches to recover the plasma current density profile from the safety factor based on Grad–Shafranov solutions across multiple tokamaks
Hanyu ZHANG, Lina ZHOU, Yueqiang LIU, Guangzhou HAO, Shuo WANG, Xu YANG, Yutian MIAO, Ping DUAN, Long CHEN
DOI: 10.1088/2058-6272/ad13e3
Abstract FullText HTML
Comparison of transport coefficients before and after density pump-out induced by resonant magnetic perturbation using a BOUT++ six-field model on the EAST tokamak
Chengcheng DENG, Zixi LIU, Tianyang XIA, Yanjun LIU, Pengcheng LI, Feifei LONG, Xiang GAO, Shouxin WANG, Guoqiang LI, Haiqing LIU, Qing ZANG, Jiuying LI, Kangning YANG, Mingfu WU, Xiaoyu YIN, Hong LI, Jinlin XIE, Tao LAN, Wenzhe MAO, Adi LIU, Chu ZHOU, Weixing DING, Ge ZHUANG, Wandong LIU, the EAST Team
DOI: 10.1088/2058-6272/ad273c
Abstract FullText HTML
Efficient simultaneous removal of diesel particulate matter and hydrocarbons from diesel exhaust gas at low temperatures over Cu–CeO2/Al2O3 coupling with dielectric barrier discharge plasma
Baoyong REN, Shiyu FANG, Tiantian ZHANG, Yan SUN, Erhao GAO, Jing LI, Zuliang WU, Jiali ZHU, Wei WANG, Shuiliang YAO
DOI: 10.1088/2058-6272/ad1572
Abstract FullText HTML
Estimating the grain size of microgranular material using laser-induced breakdown spectroscopy combined with machine learning algorithms
Zhao ZHANG, Yaju LI, Guanghui YANG, Qiang ZENG, Xiaolong LI, Liangwen CHEN, Dongbin QIAN, Duixiong SUN, Maogen SU, Lei YANG, Shaofeng ZHANG, Xinwen MA
DOI: 10.1088/2058-6272/ad1792
Abstract FullText HTML
The effects of inner electrode shape on the performance of dielectric barrier discharge reactor for oxidative removal of NO and SO2
Yunkai Cai, Bingfeng Huang, Fei Dong, Neng Zhu
DOI: 10.1088/2058-6272/ad3e47
Abstract PDF
Conceptual Design of the Tail Research EXperiment in Space Plasma Environment Research Facility (SPERF-TREX)
Qingmei Xiao, Aohua Mao, Xianglei He, Jitong Zou, Xiaoyi Yang, Mengmeng Sun, Feng Li, Pengfei Tang, Tianchun Zhou, Xiaogang Wang
DOI: 10.1088/2058-6272/ad3c6d
Abstract PDF
The design of 3D-printing liquid lithium divertor target plate and its interaction with high-density plasma
Congcong Yuan, Zongbiao Ye, Jianxing Liu, Hengxin Guo, Yichao Peng, Jiashu Liao, Bo Chen, Jianjun Chen, Hongbin Wang, Jianjun Wei, Xiujie Zhang, Fujun Gou
DOI: 10.1088/2058-6272/ad3c6b
Abstract PDF
Analysis and verification of electrodynamic force, thermal stress and current sharing for CRAFT converter structure design
Zhongma Wang, Chaoyi Shi, Xiuqing Zhang, Wenwu Lu, Sheng Zhang, Xianhe Gao, Tao Xu, XingXing Shao, Liansheng Huang
DOI: 10.1088/2058-6272/ad3c6c
Abstract PDF
Studies on the motion and radiation of interior plasmas in gas-filled hohlraums with different laser entrance hole sizes
Liang Guo, Xin Li, Qi Li, Sanwei Li, Xin Hu, Jin Li, Bo Deng, Keli Deng, Qiangqiang Wang, Zhurong Cao, Lifei Hou, Xinsen Che, Huabin Du, Tao Xu, Xiaoan He, Zhichao Li, Xiaohua Jiang, Wei Jiang, Chunyang Zheng, Wudi Zheng, Peng Song, Yongkun Ding, Dong Yang, Jiamin Yang
DOI: 10.1088/2058-6272/ad3b9b
Abstract PDF
A study of pulsed high voltage driven hollow-cathode electron beam sources through synchronous optical trigger
Weijie HUO, Weiguo HE, Luofeng HAN, Kangwu ZHU, Feng WANG
DOI: 10.1088/2058-6272/ad113e
Abstract FullText HTML PDF
A research on the effect of plasma spectrum collection device on LIBS spectral intensity
Xiaomei LIN, Yanjie DONG, Jingjun LIN, Yutao HUANG, Jiangfei YANG, Xingyu YUE, Zhuojia ZHANG, Xinyang DUAN
DOI: 10.1088/2058-6272/ad15e1
Abstract FullText HTML PDF
Study on the influence of side-blown airflow velocity on plasma and combustion waves generated from fused silica induced by combined pulse laser
Hao Yu, Jixing Cai, Hongtao Mao, Yunpeng Wang, Yi Li, Shun Li
DOI: 10.1088/2058-6272/ad3951
Abstract PDF
The penetration depth of atomic radicals in tubes with catalytic surface properties
Domen Paul, Miran Mozetič, Rok Zaplotnik, Alenka Vesel, Gregor Primc, Denis Đonlagič
DOI: 10.1088/2058-6272/ad3952
Abstract PDF
Formation mechanism of bright and dark concentric-ring pattern in dielectric barrier discharge
Caixia Li, Jianyu Feng, Shuchang Wang, Cheng Li, Junxia Ran, Yuyang Pan, Lifang Dong
DOI: 10.1088/2058-6272/ad386a
Abstract PDF
Nonlinear change of ion-induced secondary electron emission in the κ-Al2O3 surface charging from first-principle modelling
Zhicheng Jiao, Dong Dai, rui Zhu, Tao Shao, Buang Wang
DOI: 10.1088/2058-6272/ad386b
Abstract PDF
Initial measurement of ultrafast charge exchange recombination spectroscopy on the EAST tokamak
Jun JIANG, Yingying LI, Ran CHEN, Jia FU, Bo LYU, Yi YU, Guosheng XU, Minyou YE
DOI: 10.1088/2058-6272/ad1b0e
Abstract FullText HTML PDF
Incorporating empirical knowledge into data-driven variable selection for quantitative analysis of coal ash content by laser-induced breakdown spectroscopy
Yihan Lv, Weiran Song, Zongyu Hou, Zhe Wang
DOI: 10.1088/2058-6272/ad370c
Abstract PDF
Surface activation of viscose textiles via air, argon, and oxygen dielectric barrier discharge plasma: Influence of peak voltage
Shrouk Elashry, Usama Rashed, Mostafa Wahba, Hend Ahmed, Nabil El-Siragy
DOI: 10.1088/2058-6272/ad370b
Abstract PDF
Suppression of the m/n = 2/1 tearing mode by electron cyclotron resonance heating on J-TEXT
Fang Gang, Zhongyong Chen, Wei Yan, Nengchao Wang, Feiyue Mao, Qiang Luo, Zijian Xuan, Xixuan Chen, Zhengkang Ren, Feng Zhang, Mei Huang, Donghui Xia, Zhoujun Yang, Zhipeng Chen, Yonghua Ding
DOI: 10.1088/2058-6272/ad3616
Abstract PDF
Effects of vacuum magnetic field region on the compact torus trajectory in a tokamak plasma
Qilong Dong, Jie Zhang, Tao Lan, Chijin Xiao, Ge Zhuang, Chen Chen, Yongkang Zhou, Jie Wu, Ting Long, Lin Nie, Pengcheng Lu, Tianxiong Wang, Jiaren Wu, Peng Deng, Xingkang Wang, Zeqi Bai, Yuhua Huang, Jie Li, Lie Xue, Yolbarsop Adil, Wenzhe Mao, Chu Zhou, Adi Liu, Zhengwei Wu, Jinlin Xie, Weixing Ding, Wandong Liu, Wei Chen, Wulyu Zhong, Min Xu, Xuru Duan
DOI: 10.1088/2058-6272/ad36aa
Abstract PDF
Investigations on MoS2 plasma by IR pulsed laser irradiation in high vacuum
Lorenzo Torrisi, Letteria Silipigni, Alfio Torrisi, Mariapompea Cutroneo
DOI: 10.1088/2058-6272/ad3615
Abstract PDF
Effects of power on ion behaviors in radio-frequency magnetron sputtering of indium tin oxide (ITO)
Maoyang Li, chaochao Mo, Jiali Chen, Peiyu Ji, Haiyun Tan, Xiaoman Zhang, Meili Cui, Lanjian Zhuge, Xuemei Wu, Tianyuan Huang
DOI: 10.1088/2058-6272/ad3599
Abstract PDF
Category

Editorial Board