Advanced Search+

Category
High-energy-density electron beam generation in ultra intense laser-plasma interaction
Jianxun LIU (刘建勋), Yanyun MA (马燕云), Xiaohu YANG (杨晓虎), Jun ZHAO (赵军), Tongpu YU (余同普), Fuqiu SHAO (邵福球), Hongbin ZHUO (卓红斌), Longfei GAN (甘龙飞), Guobo ZHANG (张国博), Yuan ZHAO (赵媛), Jingkang YANG (杨靖康)
2017, 19(1): 15001-015001. DOI: 10.1088/1009-0630/19/1/015001
Abstract PDF
Ion acoustic shock and periodic waves through Burgers equation in weakly and highly relativistic plasmas with nonextensivity
M G HAFEZ, N C ROY, M R TALUKDER, M HOSSAIN ALI
2017, 19(1): 15002-015002. DOI: 10.1088/1009-0630/19/1/015002
Abstract PDF
Mechanism analysis of radiation generated by the beam-plasma interaction in a vacuum diode
Zengchao JI (季曾超), Shixiu CHEN (陈仕修), Shen GAO (高深)
2017, 19(1): 15003-015003. DOI: 10.1088/1009-0630/19/1/015003
Abstract PDF
Achieving temporary divertor plasma detachment with MARFE events by pellet injection in the EAST superconducting tokamak
Guozhong DENG (邓国忠), Liang WANG (王亮), Xiaoju LIU (刘晓菊), Yanmin DUAN (段艳敏), Jiansheng HU (胡建生), Changzheng LI (李长征), Ling ZHANG (张凌), Shaocheng LIU (刘少承), Huiqian WANG (汪惠乾), Liang CHEN (陈良), Jichan XU (许吉禅), Wei FENG (冯威), Jianbin LIU (刘建斌), Huan LIU (刘欢), Guosheng XU (徐国盛), Houyang GUO (郭后扬), Xiang GAO (高翔), the EAST team
2017, 19(1): 15101-015101. DOI: 10.1088/1009-0630/19/1/015101
Abstract PDF
Experimental study of density pump-out on EAST
Shouxin WANG (王守信), Haiqing LIU (刘海庆), Yinxian JIE (揭银先), Qing ZANG (臧庆), Bo LYU (吕波), Tao ZHANG (张涛), Long ZENG (曾龙), Shoubiao ZHANG (张寿彪), Nan SHI (史楠), Ting LAN (兰婷), Zhiyong ZOU (邹志勇), Weiming LI (李维明), Yuan YAO (姚远), Xuechao WEI (魏学朝), Hui LIAN (连辉), Gen LI (李根), Handong XU (徐旵东), Xinjun ZHANG (张新军), Bin WU (吴斌), Youwen SUN (孙有文), the EAST Team
2017, 19(1): 15102-015102. DOI: 10.1088/1009-0630/19/1/015102
Abstract PDF
Experimental analysis on the nonlinear behavior of DC barrier discharge plasmas
Dogan MANSUROGLU, Ilker Umit UZUN-KAYMAK
2017, 19(1): 15401-015401. DOI: 10.1088/1009-0630/19/1/015401
Abstract PDF
Plasma graft of poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate (PEGMA) on RGP lens surface for reducing protein adsorption
Shiheng YIN (尹诗衡), Li REN (任力), Yingjun WANG (王迎军)
2017, 19(1): 15501-015501. DOI: 10.1088/1009-0630/19/1/015501
Abstract PDF
Numerical study of the flow structures in flat plate and the wall-mounted hump induced by the unsteady DBD plasma
Jianyang YU (俞建阳), Huaping LIU (刘华坪), Ruoyu WANG (王若玉), Fu CHEN (陈浮)
2017, 19(1): 15502-015502. DOI: 10.1088/1009-0630/19/1/015502
Abstract PDF
Exploring the cooperation effect of DBD byproducts and Ag/TiO2 catalyst for water treatment in an APPJ system
Guangliang CHEN (陈光良), Wei HU (胡巍), Jinsong YU (於劲松), Wenxia CHEN (陈稳霞), Jun HUANG (黄俊)
2017, 19(1): 15503-015503. DOI: 10.1088/1009-0630/19/1/015503
Abstract PDF
Kinetic analysis of soil contained pyrene oxidation by a pulsed discharge plasma process
Huijuan WANG (王慧娟), Guangshun ZHOU (周广顺), He GUO (郭贺), Cong GENG (耿聪)
2017, 19(1): 15504-015504. DOI: 10.1088/1009-0630/19/1/015504
Abstract PDF
Combined effects of ambient gas pressures and magnetic field on laser plasma expansion dynamics
Atif HUSSAIN, Xun GAO (高勋), QiLI (李奇), Zuoqiang HAO (郝作强), Jingquan LIN (林景全)
2017, 19(1): 15505-015505. DOI: 10.1088/1009-0630/19/1/015505
Abstract PDF
Online plasma diagnostics of a laser-produced plasma
Kai GAO (高凯), Nasr A M HAFZ, Song LI (李松), Mohammad IRZAIE, Guangyu LI (李光宇), Quratul AIN
2017, 19(1): 15506-015506. DOI: 10.1088/1009-0630/19/1/015506
Abstract PDF
Higher resolution helium measuring system for deuterium plasma on EAST tokamak via normal Penning gauge
Houyin WANG (王厚银), Jiansheng HU (胡建生), Yaowei YU (余耀伟), Bin CAO (曹斌), Jinhua WU (吴金华), Guoqing SHEN (沈国清), Zhao WAN (万朝), EAST Contributors
2017, 19(1): 15601-015601. DOI: 10.1088/1009-0630/19/1/015601
Abstract PDF

Editorial Board