Advanced Search+

Category
The Evolution of Elliptic Flow under First Order Phase Transition
FENG Qichun(冯启春), WANG Qingshang(王清尚), LIU Jianli(刘剑利), REN Yanyu(任延宇), ZHANG Jingbo(张景波), HUO Lei(霍雷)
2012, 14(7): 573-576. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/01
Abstract PDF
Parton Rescattering Effect on the Charged Hadron Forward-Backward Multiplicity Correlation in pp Collisions at =200 GeV
YAN Yuliang (闫玉良), DONG Baoguo (董保国), ZHOU Daimei (周代梅), LI Xiaomei (李笑梅), MA Hailiang (马海亮), SA Benhao (萨本豪)
2012, 14(7): 577-580. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/02
Abstract PDF
Phases of Dense Matter in Supernovae and Neutron Stars
SHEN Hong (申虹), WANG Yannan (王延楠)
2012, 14(7): 581-584. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/03
Abstract PDF
Shear Viscosity to Entropy Density Ratio in Au+Au Central Collisions
ZHOU Chenglong (周铖龙), MA Yugang (马余刚), FANG Deqing (方德清)
2012, 14(7): 585-587. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/04
Abstract PDF
Systematic Calculations of α-Decay Half-Lives Using Microscopic Deformed Potentials
NI Dongdong (倪冬冬), REN Zhongzhou (任中洲)
2012, 14(7): 588-594. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/05
Abstract PDF
The Influence of Triaxiality Parameter Υ on the Chiral Doublet Bands with (?g9/2)-1 (?h11/2)2 Configuration
QI Bin (亓斌), WANG Shouyu (王守宇), ZHAO Xingyan (赵兴言), ZHU Xiaoying (祝笑颖), SUN Dapeng (孙大鹏), LIU Chen (刘晨), XU Changjiang (徐长江)
2012, 14(7): 595-597. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/06
Abstract PDF
Gluon Saturation Model with Geometric Scaling for Net-Baryon Distributions in Relativistic Heavy Ion Collisions
LI Shuang(李双), FENG Shengqin (冯笙琴)
2012, 14(7): 598-602. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/07
Abstract PDF
Microscopic Effective Charges and the B(E2) Values of Terminating States in Mirror Nuclei 51Mn and 51Fe
MA Hailiang (马海亮), DONG Baogguo (董保国), YAN Yuliang (闫玉良)
2012, 14(7): 603-606. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/08
Abstract PDF
High-k structures in 124Cs
YANG Dong (杨东), LU Jingbin (陆景彬), LIU Yunzuo (刘运祚), MA Keyan (马克岩), WANG Huidong (王辉东), WANG Lielin (王烈林), LIU Gongye (刘弓冶), LI Li (李黎), MA Yingjun (马英君), ZHU Lihua (竺礼华), et al
2012, 14(7): 607-609. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/09
Abstract PDF
β-Decay of Light Neutron-Rich Nuclei
HE Chao(何超), HUA Hui(华辉), LI Xiangqing(李湘庆), WANG Bo(汪波)
2012, 14(7): 610-613. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/10
Abstract PDF
Theoretical Study of the Nuclear Charge Distributions of Tin Isotopes
LIU Jian (刘健), CHU Yanyun (褚衍运), REN Zhongzhou (任中洲)
2012, 14(7): 614-618. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/11
Abstract PDF
Improvement of Interfacial Adhesion Strength and Thermal Stability of Cu/p-SiC:H/SiOC:H Film Stack by Plasma Treatment on the Surface of Cu Film
LIU bo (刘波), YANG JiJun (杨吉军), JIAO Guohua (焦国华), XU KeWei (徐可为)
2012, 14(7): 619-623. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/12
Abstract PDF
The Accumulation of He on a W Surface During keV-He Irradiation: Cluster Dynamics Modeling
LI Yonggang (李永钢), ZHOU Wanghuai (周望怀), HUANG Liangfeng (黄良锋), NING Ronghui (宁荣辉), ZENG Zhi (曾雉)#, JU Xin (巨新)
2012, 14(7): 624-628. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/13
Abstract PDF
Variation of Radiation Damage with Irradiation Temperature and Dose in CLAM Steel
ZHENG Yongnan (郑永男), HUANG Qunying (黄群英), PENG Lei (彭蕾), ZUO Yi (左翼), FAN Ping (范平), ZHOU Dongmei (周冬梅), YUAN Daqing (袁大庆), WU Yichan (吴宜灿), ZHU Shengyun (朱升云)
2012, 14(7): 629-631. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/14
Abstract PDF
Modification of Optical Band-gap of Si Films after Ion Irradiation
ZHU Yabin(朱亚滨), WANG Zhiguang(王志光), SUN Jianrong(孙建荣), YAO Cunfeng(姚存峰), WEI Kongfang(魏孔芳), GOU Jie(缑洁), MA Yizhun(马艺准), SHEN Tielong(申铁龙), PANG Lilong(庞立龙), SHENG Yanbin
2012, 14(7): 632-635. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/15
Abstract PDF
Preliminary Evaluation of the Adequacy of Lithium Resources of the World and China for D-T Fusion Reactors
Wang Yongliang (王永亮), Ni Muyi (倪木一), JIANG Jieqiong (蒋洁琼), WU Yican (吴宜灿), FDS-Team
2012, 14(7): 636-643. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/16
Abstract PDF
Standardization of tritium water by TDCR method
WU Yongle (吴永乐), LIANG Juncheng (梁珺成), LIU Jiacheng (柳加成), XIONG Wenjun (熊文俊), YAO Shunhe (姚顺和), GUO Xiaoqing (郭晓清), CHEN Xilin (陈细林), YANG Yuandi (杨元第), YUAN Daqing(袁大庆)
2012, 14(7): 644-646. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/17
Abstract PDF
Effects of 50 keV and 100 keV Proton Irradiation on GaInP/GaAs/Ge Triple-Junction Solar Cells
WANG Rong(王荣), FENG Zhao(冯钊), LIU Yunhong(刘运宏), LU Ming(鲁明)
2012, 14(7): 647-649. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/18
Abstract PDF
The Correlation between Dislocations and Vacancy Defects using Positron Annihilation Spectroscopy
PANG Jinbiao (庞锦标), LI Hui (李辉), ZHOU Kai (周凯), WANG Zhu (王柱)
2012, 14(7): 650-655. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/19
Abstract PDF
Analysis of residual thermal stress in CVD-W coating as plasma facing material
ZHU Dahuan (朱大焕), WANG Kun (王坤), WANG Xianping (王先平), CHEN Junling (陈俊凌), FANG Qianfeng (方前锋)
2012, 14(7): 656-660. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/20
Abstract PDF
Synthesis and Characterization of Oxide Dispersion Strengthened Ferritic Steel via a Sol-gel Route
SUN Qinxing(孙钦星), ZHANG Tao(张涛), WANG Xianping(王先平), FANG Qianfeng(方前锋), Hu Jing(胡菁), LIU Changsong(刘长松)
2012, 14(7): 661-664. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/21
Abstract PDF
The Distortion of Energy Deposit Distribution of 12C Ions in Water
SONG Yushou(宋玉收), YAN Qiang(颜强), JING Tian(井田), XI Yinyin(席印印), LIU Huilan(刘辉兰)
2012, 14(7): 665-669. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/22
Abstract PDF
Etching Mechanisms of CF3 Etching Fluorinated Si: Molecular Dynamics Simulation
ZHAO Chengli (赵成利), DENG Chaoyong (邓朝勇), SUN Weizhong(孙伟中), ZHANG Junyuan (张浚源), CHEN Feng (陈峰), HE Pingni (贺平逆), CHEN Xu (陈旭), GOU Fujun (芶富均)
2012, 14(7): 670-674. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/23
Abstract PDF
The Design and Optimization of a Neutron Time-of-Flight Spectrometer with Double Scintillators for Neutron Diagnostics on EAST
ZHANG Xing (张兴), YUAN Xi (袁熙), XIE Xufei (谢旭飞), FAN Tieshuan (樊铁栓) ), CHEN Jinxiang (陈金象), LI Xiangqing(李湘庆)
2012, 14(7): 675-682. DOI: 10.1088/1009-0630/14/7/24
Abstract PDF

Editorial Board