Advanced Search+

Category
A Rising Force for the World-Wide Development of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
WANG Zhe (王哲), DONG Fengzhong (董凤忠), ZHOU Weidong (周卫东)
2015, 17(8): 617-620. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/01
Abstract PDF
Wavelength Dependence in the Analysis of Carbon Content in Coal by Nanosecond 266 nm and 1064 nm Laser Induced Breakdown Spectroscopy
LI Xiongwei (李雄威), WANG Zhe (王哲), FU Yangting (傅杨挺), LI Zheng (李政), NI Weidou (倪维斗)
2015, 17(8): 621-624. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/02
Abstract PDF
A Study on the Characteristics of Carbon-Related Spectral Lines from a Laser-Induced Fly Ash Plasma
PAN Gang (潘刚), LU Jidong (陆继东), DONG Meirong (董美蓉), YAO Shunchun (姚顺春), XIE Zixin (谢子鑫), FAN Ju (樊炬)
2015, 17(8): 625-631. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/03
Abstract PDF
Heavy Metal Detection in Soils by Laser Induced Breakdown Spectroscopy Using Hemispherical Spatial Confinement
MENG Deshuo (孟德硕), ZHAO Nanjing (赵南京), MA Mingjun (马明俊), WANG Yin (王寅), HU Li (胡丽), YU Yang (余洋), FANG Li (方丽), LIU Wenqing (刘文清)
2015, 17(8): 632-637. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/04
Abstract PDF
Spatial Resolution Measurements of C, Si and Mo Using LIBS for Diagnostics of Plasma Facing Materials in a Fusion Device
LI Cong (李聪), ZHAO Dongye (赵栋烨), WU Xingwei (吴兴伟), DING Hongbin (丁洪斌)
2015, 17(8): 638-643. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/05
Abstract PDF
Determination of the Insoluble Aluminum Content in Steel Samples by Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
LIU Jia (刘佳), JIA Yunhai (贾云海), ZHANG Yong (张勇), SUN Nian (孙念)
2015, 17(8): 644-648. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/06
Abstract PDF
Temporal and Spatial Evolution of Laser-Induced Plasma from a Slag Sample
WANG Jingge (王静鸽), FU Hongbo (付洪波), NI Zhibo (倪志波), CHEN Xinglong (陈兴龙), HE Wengan (贺文干), DONG Fengzhong (董凤忠)
2015, 17(8): 649-655. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/07
Abstract PDF
Rock and Soil Classification Using PLS-DA and SVM Combined with a Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Library
YANG Guang (杨光), QIAO Shujun (乔淑君), CHEN Pengfei (陈鹏飞), DING Yu (丁宇), TIAN Di (田地)
2015, 17(8): 656-663. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/08
Abstract PDF
The Spectral Emission Characteristics of Laser Induced Plasma on Tea Samples
ZHENG Peichao (郑培超), SHI Minjie (石珉杰), WANG Jinmei (王金梅), LIU Hongdi (刘红弟)
2015, 17(8): 664-670. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/09
Abstract PDF
Characterization of the Delamination Defects in Marine Steel Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
YANG Chun (杨春), JIA Yunhai (贾云海), ZHANG Yong (张勇), LI Dongling (李冬玲), LIU Jia (刘佳), CHEN Jiwen (陈吉文), CHEN Yongyan (陈永彦), LIU Ying (刘英)
2015, 17(8): 671-675. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/10
Abstract PDF
Application of Stand-off Double-Pulse Laser-Induced Breakdown Spectroscopy in Elemental Analysis of Magnesium Alloy
QI Lifeng (齐立峰), SUN Lanxiang (孙兰香), XIN Yong (辛勇), CONG Zhibo (丛智博), LI Yang (李洋), YU Haibin (于海斌)
2015, 17(8): 676-681. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/11
Abstract PDF
A Study of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy of Carbon in the Ultraviolet Wavelength Range Under Vacuum Conditions
PAN Congyuan (潘从元), DU Xuewei (杜学维), ZENG Qiang (曾强), YU Yunsi (于云偲), WANG Shengbo (王声波), WANG Qiuping (王秋平)
2015, 17(8): 682-686. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/12
Abstract PDF
The Enhanced Effect of Optical Emission from Laser Induced Breakdown Spectroscopy of an Al-Li Alloy in the Presence of Magnetic Field Confinement
LIU Ping (刘平), HAI Ran (海然), WU Ding (吴鼎), XIAO Qingmei (肖青梅), SUN Liying (孙丽影), DING Hongbin (丁洪斌)
2015, 17(8): 687-692. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/13
Abstract PDF
The Effect of an External Magnetic Field on the Plume Expansion Dynamics of Laser-Induced Aluminum Plasma
Atif HUSSAIN, LI Qi (李奇), HAO Zuoqiang (郝作强), GAO Xun (高勋), LIN Jingquan (林景全)
2015, 17(8): 693-698. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/14
Abstract PDF
Quantitative Analysis of Heavy Metals in Water Based on LIBS with an Automatic Device for Sample Preparation
HU Li (胡丽), ZHAO Nanjing (赵南京), LIU Wenqing (刘文清), MENG Deshuo (孟德硕), FANG Li (方丽), WANG Yin (王寅), YU Yang (余洋), MA Mingjun (马明俊)
2015, 17(8): 699-703. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/15
Abstract PDF
Development of an Automated LIBS Analytical Test System Integrated with Component Control and Spectrum Analysis Capabilities
DING Yu (丁宇), TIAN Di (田地), CHEN Feipeng (陈飞鹏), CHEN Pengfei (陈鹏飞), QIAO Shujun (乔淑君), YANG Guang (杨光), LI Chunsheng (李春生)
2015, 17(8): 704-710. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/16
Abstract PDF
Nondestructive Determination of Cu Residue in Orange Peel by Laser Induced Breakdown Spectroscopy
HU Huiqin (胡慧琴), HUANG Lin (黄林), LIU Muhua (刘木华), CHEN Tianbing (陈添兵), YANG Ping (杨平), YAO Mingyin (姚明印)
2015, 17(8): 711-715. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/17
Abstract PDF
Quantitative Analysis of Mg in Pipeline Dirt Based on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
WANG Shaolong (王绍龙), WANG Yangen (王阳恩), CHEN Shanjun (陈善俊), CHEN Qi (陈奇)
2015, 17(8): 716-720. DOI: 10.1088/1009-0630/17/8/18
Abstract PDF

Editorial Board