Advanced Search+

Category
Recent progress on the J-TEXT three-wave polarimeter-interferometer
Yuhan WANG, Li GAO, Peng SHI, Xin XU, Yinan ZHOU, Qinglong YANG, Chengyu YANG, Qinlin TAO, Chengshuo SHEN, Yajun WANG, Lu WANG, Zhipeng CHEN, Donghui XIA, Zhongyong CHEN, Nengchao WANG, Zhoujun YANG, Yonghua DING, Yuan PAN, J-TEXT Team
2022, 24(6): 064001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac64ef
Abstract FullText HTML PDF
Design of the stripping unit and the electromagnetic analysis unit for the E//B NPA on HL-2A/2M tokamak
Linge ZANG, Yufan QU, Yuan LUO, Weiping LIN
2022, 24(6): 064002. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6090
Abstract FullText HTML PDF
Space-resolved vacuum-ultraviolet spectroscopy for measuring impurity emission from divertor region of EAST tokamak
Liang HE, Yongcai SHEN, Hongming ZHANG, Bo LYU, Cheonho BAE, Huajian JI, Chaoyang LI, Jia FU, Xuewei DU, Fudi WANG, Qiuping WANG, Xianghui YIN, Shunkuan WAN, Bin BIN, Yichao LI, Shuyu DAI
2022, 24(6): 064003. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5f81
Abstract FullText HTML PDF
Development of a combined interferometer using millimeter wave solid state source and a far infrared laser on ENN's XuanLong-50 (EXL-50)
Jiaxing XIE, Xuechao WEI, Haiqing LIU, Songjian LI, Jibo ZHANG, Yuan YAO, Yunfei WANG, Yinxian JIE
2022, 24(6): 064004. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5e72
Abstract FullText HTML PDF
Bench test of interferometer measurement for the Keda Reconnection eXperiment device (KRX)
Dongkuan LIU, Weixing DING, Wenzhe MAO, Qiaofeng ZHANG, Longlong SANG, Quanming LU, Jinlin XIE
2022, 24(6): 064005. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5789
Abstract FullText HTML PDF
Neutron yield measurement system of HL-2A tokamak
Guoliang YUAN, Zuowei WEN, Lingfeng WEI, Jinwen ZHANG, Qingwei YANG
2022, 24(6): 064006. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4f40
Abstract FullText HTML PDF
Study of the fast electron behavior in electron cyclotron current driven plasma on J-TEXT
Xiaobo ZHANG, Wei YAN, Zhongyong CHEN, Jiangang FANG, Junli ZHANG, You LI, Xixuan CHEN, Yunong WEI, Ruihai TONG, Zhifang LIN, Yu ZHONG, Lingke MOU, Feng LI, Weikang ZHANG, Lu WANG, Donghui XIA, Zhonghe JIANG, Zhoujun YANG, Nengchao WANG, Zhipeng CHEN, Yonghua DING, Yunfeng LIANG, Yan PAN, J-TEXT Team
2022, 24(6): 064007. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4ee6
Abstract FullText HTML PDF
Design of Thomson scattering diagnostic system on linear magnetized plasma device
Mengmeng XU, Qiaofeng ZHANG, Jinlin XIE
2022, 24(6): 064008. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6d43
Abstract FullText HTML PDF
Saturation characteristics of low voltage ionization chamber filled with argon or xenon
Chaozhi LI, Liqun HU, Jizong ZHANG, Kaiyun CHEN
2022, 24(6): 064009. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6b8f
Abstract FullText HTML PDF
Radiation shielding design of the CFETR polarimeter interferometer and CO2 dispersion interferometer
Bo HONG, Changlin LAN, Xiaodong PAN, Chao XU, Haiqing LIU
2022, 24(6): 064010. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6651
Abstract FullText HTML PDF
Development of the HCN heterodyne collective scattering system on J-TEXT
Qinlin TAO, Peng SHI, Li GAO, Lu WANG, Zhongyong CHEN, Zhonghe JIANG, Yinan ZHOU, Chengyu YANG, Yuhan WANG, Zhipeng CHEN, Nengchao WANG, Zhoujun YANG, Yonghua DING, Yuan PAN, the J-TEXT Team
2022, 24(6): 064011. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5d08
Abstract FullText HTML PDF
The mechanism study of low-pressure air plasma cleaning on large-aperture optical surface unraveled by experiment and reactive molecular dynamics simulation
Yuhai LI, Qingshun BAI, Yuheng GUAN, Hao LIU, Peng ZHANG, Buerlike BATELIBIEKE, Rongqi SHEN, Lihua LU, Xiaodong YUAN, Xinxiang MIAO, Wei HAN, Caizhen YAO
2022, 24(6): 064012. DOI: 10.1088/2058-6272/ac69b6
Abstract FullText HTML PDF
Behavior of multiple modes before and during minor disruption with the external resonant magnetic perturbations on J-TEXT tokamak
Mingxiang HUANG, Zhengkang REN, Feiyue MAO, Zhoujun YANG, Yuan GAO, Zhichao ZHANG, Shunfan HE, Guoliang LI, Jinrong FAN, Wei TIAN, Nengchao WANG, Zhipeng CHEN, Yonghua DING, Yuan PAN, Zhongyong CHEN
2022, 24(6): 064013. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6da9
Abstract FullText HTML PDF
Linear hybrid simulations of low-frequency fishbone instability driven by energetic passing particles in tokamak plasmas
Jixing YANG, Guoyong FU, Wei SHEN, Minyou YE
2022, 24(6): 065101. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5972
Abstract FullText HTML PDF
Stabilization of ion-temperature-gradient mode by trapped fast ions
Siqi WANG, Huishan CAI, Baofeng GAO, Ding LI
2022, 24(6): 065102. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5e73
Abstract FullText HTML PDF
Axial effect analysis of relativistic electron beam propagation in vacuum
Xi WANG, Jianhong HAO, Fang ZHANG, Qiang ZHAO, Jieqing FAN, Bixi XUE, Lei GAO, Chenrui CHAI, Zhiwei DONG
2022, 24(6): 065301. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5c24
Abstract FullText HTML PDF
Plasma propagation in single-particle packed dielectric barrier discharges: joint effects of particle shape and discharge gap
Min ZHU, Shengyu HU, Yinghao ZHANG, Shuqun WU, Chaohai ZHANG
2022, 24(6): 065401. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5974
Abstract FullText HTML PDF
Control of flow separation over a wing model with plasma synthetic jets
Zhi SU, Guozheng SONG, Haohua ZONG, Hua LIANG, Jun LI, Like XIE, Xuecheng LIU, Weiliang KONG
2022, 24(6): 065501. DOI: 10.1088/2058-6272/ac567b
Abstract FullText HTML PDF
Machine learning-based method to adjust electron anomalous conductivity profile to experimentally measured operating parameters of Hall thruster
Andrey SHASHKOV, Mikhail TYUSHEV, Alexander LOVTSOV, Dmitry TOMILIN, Dmitrii KRAVCHENKO
2022, 24(6): 065502. DOI: 10.1088/2058-6272/ac59e1
Abstract FullText HTML PDF
The application of a helicon plasma source in reactive sputter deposition of tungsten nitride thin films
Yan YANG, Peiyu JI, Maoyang LI, Yaowei YU, Jianjun HUANG, Bin YU, Xuemei WU, Tianyuan HUANG
2022, 24(6): 065503. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5c27
Abstract FullText HTML PDF
Effect of shock wave formation on propellant ignition in capillary discharge
Jiangbo ZHANG, Hongxu GAO, Fei XIAO, Wei LIU, Taixin LIANG, Zhongliang MA, Jian WU
2022, 24(6): 065504. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5e71
Abstract FullText HTML PDF
Roll-to-roll fabrication of large-scale polyorgansiloxane thin film with high flexibility and ultra-efficient atomic oxygen resistance
Yi LI, Zhonghua LI, Detian LI, Yanchun HE, Shengzhu CAO, Hu WANG, Hengjiao GAO, Hanjun HU, Ying HE, Yuan WANG, Jun ZHU
2022, 24(6): 065505. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5f38
Abstract FullText HTML PDF
Investigation on the electrode surface roughness effects on a repetitive self-breakdown gas switch
Fanzheng ZENG, Song LI, Hao CAI, Quancai ZHANG, Jinhong WEI, Junting WANG, Zhaohua LIU, Lei WANG, Jingming GAO, Hong WAN, Baoliang QIAN
2022, 24(6): 065506. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5ffb
Abstract FullText HTML PDF
Neutronic analysis of Indian helium-cooled solid breeder tritium breeding module for testing in ITER
H L SWAMI, Deepak SHARMA, C DANANI, P CHAUDHARI, R SRINIVASAN, Rajesh KUMAR
2022, 24(6): 065601. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5b3f
Abstract FullText HTML PDF
Investigation on the multi-hole directional coupler for power measurement of the J-TEXT ECRH system
Wenting WENG, Donghui XIA, Yizhe TIAN, Xixuan CHEN, Zhijiang WANG, Yuan PAN
2022, 24(6): 065602. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5d7b
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board