Advanced Search+

Category
Magnetic Inertial Confinement Fusion (MICF)
MIAO Feng (苗峰), ZHENG Xianjun (曾宪俊), DENG Baiquan (邓柏权), LIU Wei (刘伟), OU Wei (欧巍), HUANG Yi (黄毅)
2016, 18(11): 1055-1063. DOI: 10.1088/1009-0630/18/11/01
Abstract PDF
The Influence of Neutral Beam Injection on the Heating and Current Drive with Electron Cyclotron Wave on EAST
CHANG Pengxiang (常鹏翔), WU Bin (吴斌), WANG Jinfang (王进芳), LI Yingying (李颖颖), WANG Xiaoguang (王小光), XU Handong (徐旵东), WANG Xiaojie (王晓洁), LIU Yong (刘永), ZHAO Hailin (赵海林), HAO Baolong (郝宝龙), YANG Zhen (杨振), ZHENG Ting (郑婷), HU Chundong (胡纯栋)
2016, 18(11): 1064-1068. DOI: 10.1088/1009-0630/18/11/02
Abstract PDF
Power Balance Estimation in Long Duration Discharges on QUEST
K. HANADA, H. ZUSHI, H. IDEI, K. NAKAMURA, M. ISHIGURO, S. TASHIMA, E. I. KALINNIKOVA, Y. NAGASHIMA, M. HASEGAWA, A. FUJISAWA, A. HIGASHIJIMA, S. KAWASAKI, H. NAKASHIMA, O. MITARAI, A. FUKUYAMA, Y. TAKASE, X. GAO, H. LIU, J. QIAN, M. ONO, R. RAMAN
2016, 18(11): 1069-1075. DOI: 10.1088/1009-0630/18/11/03
Abstract PDF
Control of Beam Energy and Flux Ratio in an Ion-Beam-Background Plasma System Produced in a Double Plasma Device
WEI Zian (卫子安), MA Jinxiu (马锦秀), LI Yuanrui (李元瑞), SUN Yan (孙彦), JIANG Zhengqi (江正琦)
2016, 18(11): 1076-1080. DOI: 10.1088/1009-0630/18/11/04
Abstract PDF
Particle Densities of the Atmospheric-Pressure Argon Plasmas Generated by the Pulsed Dielectric Barrier Discharges
PAN Jie (潘杰), LI Li (李莉), WANG Yunuan (王玉暖), XIU Xianwu (修显武), WANG Chao (王超), SONG Yuzhi (宋玉志)
2016, 18(11): 1081-1088. DOI: 10.1088/1009-0630/18/11/05
Abstract PDF
Electron Temperature Measurement by Floating Probe Method Using AC Voltage
Satoshi NODOMI, Shuichi SATO, Mikio OHUCHI
2016, 18(11): 1089-1094. DOI: 10.1088/1009-0630/18/11/06
Abstract PDF
Breakdown Electric Field of Hot 30% CF3I/CO2 Mixtures at Temperature of 300–3500 K During Arc Extinction Process
ZHAO Xiaoling (赵小令), JIAO Juntao (焦俊韬), XIAO Dengming (肖登明)
2016, 18(11): 1095-1100. DOI: 10.1088/1009-0630/18/11/07
Abstract PDF
Large Eddy Simulation of the E?ects of Plasma Actuation Strength on Film Cooling Efficiency
LI Guozhan(李国占), CHEN Fu(陈浮), LI Linxi(李林熙), SONG Yanping(宋彦萍)
2016, 18(11): 1101-1109. DOI: 10.1088/1009-0630/18/11/08
Abstract PDF
The Feasibility of Applying AC Driven Low-Temperature Plasma for Multi-Cycle Detonation Initiation
ZHENG Dianfeng (郑殿峰)
2016, 18(11): 1110-1115. DOI: 10.1088/1009-0630/18/11/09
Abstract PDF
The Characteristics of CLHS Driving for High Luminance Efficiency in AC PDP
Gun-Su KIM, Chi-Hyung AHN, Seok-Hyun LEE
2016, 18(11): 1116-1122. DOI: 10.1088/1009-0630/18/11/10
Abstract PDF
Spectral Characteristics of Laser-Induced Graphite Plasma in Ambient Air
WANG Jinmei (王金梅), ZHENG Peichao (郑培超), LIU Hongdi (刘红弟), FANG Liang (方亮)
2016, 18(11): 1123-1129. DOI: 10.1088/1009-0630/18/11/11
Abstract PDF
Activation and Environmental Aspects of In-Vacuum Vessel Components of CFETR
ZHANG Xiaokang (张小康), LIU Songlin (刘松林), ZHU Qingjun (祝庆军), GAO Fangfang (高芳芳), LI Jia (李佳)
2016, 18(11): 1130-1138. DOI: 10.1088/1009-0630/18/11/12
Abstract PDF
Analysis of the Pipe Heat Loss of the Water Flow Calorimetry System in EAST Neutral Beam Injector
HU Chundong (胡纯栋), CHEN Yu (陈宇), XU Yongjian (许永建), YU Ling (于玲), LI Xiang (栗翔), ZHANG Weitang (张为堂), NBI Group
2016, 18(11): 1139-1142. DOI: 10.1088/1009-0630/18/11/13
Abstract PDF

Editorial Board