Advanced Search+

Category
Investigation of short-channel design on performance optimization effect of Hall thruster with large height–radius ratio
Haotian FAN, Yongjie DING, Chunjin MO, Liqiu WEI, Hong LI, Daren YU
2022, 24(2): 024001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac44f1
Abstract FullText HTML PDF
Multi-layer structure formation of relativistic electron beams in plasmas
Xiaojuan WANG, Zhanghu HU, Younian WANG
2022, 24(2): 025001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4155
Abstract FullText HTML PDF
Mode structure symmetry breaking of reversed shear Alfvén eigenmodes and its impact on the generation of parallel velocity asymmetries in energetic particle distribution
Guo MENG, Philipp LAUBER, Xin WANG, Zhixin LU
2022, 24(2): 025101. DOI: 10.1088/2058-6272/ac3d7b
Abstract FullText HTML PDF
Interaction between energetic-ions and internal kink modes in a weak shear tokamak plasma
Xiaolong ZHU, Feng WANG, Wei CHEN, Zhengxiong WANG
2022, 24(2): 025102. DOI: 10.1088/2058-6272/ac41be
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of the compact torus plasma motion in the KTX-CTI device based on circuit analyses
Qilong DONG, Defeng KONG, Xiaohe WU, Yang YE, Kun YANG, Tao LAN, Chen CHEN, Jie WU, Sen ZHANG, Wenzhe MAO, Zhihao ZHAO, Fanwei MENG, Xiaohui ZHANG, Yanqing HUANG, Wei BAI, Dezheng YANG, Fei WEN, Pengfei ZI, Lei LI, Guanghai HU, Shoubiao ZHANG, Ge ZHUANG
2022, 24(2): 025103. DOI: 10.1088/2058-6272/ac446e
Abstract FullText HTML PDF
Anomalous transport driven by ion temperature gradient instability in an anisotropic deuterium-tritium plasma
Debing ZHANG, Limin YU, Erbing XUE, Xianmei ZHANG, Haijun REN
2022, 24(2): 025104. DOI: 10.1088/2058-6272/ac42bc
Abstract FullText HTML PDF
Nonlinear excitation of a geodesic acoustic mode by reversed shear Alfvén eignemodes
Yahui WANG, Tao WANG, Shizhao WEI, Zhiyong QIU
2022, 24(2): 025105. DOI: 10.1088/2058-6272/ac42ba
Abstract FullText HTML PDF
1d3v PIC/MCC simulation of dielectric barrier discharge dynamics in hydrogen sulfide
Jing ZHANG, Shurong YE, Tianxu LIU, Anbang SUN
2022, 24(2): 025401. DOI: 10.1088/2058-6272/ac3d7a
Abstract FullText HTML PDF
Spatiotemporal control of femtosecond laser filament-triggered discharge and its application in diagnosing gas flow fields
Zhifeng ZHU, Bo LI, Qiang GAO, Jiajian ZHU, Zhongshan LI
2022, 24(2): 025402. DOI: 10.1088/2058-6272/ac3971
Abstract FullText HTML PDF
Axial uniformity diagnosis of coaxial surface wave linear plasma by optical emission spectroscopy
Wenjin ZHANG, Xinyu WEI, Longwei CHEN, Qifu LIN, Yiman JIANG, Chengzhou LIU, Jiafang SHAN
2022, 24(2): 025403. DOI: 10.1088/2058-6272/ac446d
Abstract FullText HTML PDF
Fast-sweeping Langmuir probes: what happens to the I–V trace when sweeping frequency is higher than the ion plasma frequency?
Chenyao JIN, Chi-shung YIP, Wei ZHANG, Di JIANG, Guosheng XU
2022, 24(2): 025404. DOI: 10.1088/2058-6272/ac41c0
Abstract FullText HTML PDF
Surface modification of silicone rubber by CF4 radio frequency capacitively coupled plasma for improvement of flashover
Chenxu WANG, Bo ZHANG, Sile CHEN, Yuhao SUN, Xiong YANG, Yanan PENG, Xingyu CHEN, Guanjun ZHANG
2022, 24(2): 025501. DOI: 10.1088/2058-6272/ac3e57
Abstract FullText HTML PDF
A fast convergence fourth-order Vlasov model for Hall thruster ionization oscillation analyses
Zhexu WANG, Rei KAWASHIMA, Kimiya KOMURASAKI
2022, 24(2): 025502. DOI: 10.1088/2058-6272/ac3970
Abstract FullText HTML PDF
Plasma-assisted ammonia synthesis in a packed-bed dielectric barrier discharge reactor: roles of dielectric constant and thermal conductivity of packing materials
Jin LIU, Xinbo ZHU, Xueli HU, Xin TU
2022, 24(2): 025503. DOI: 10.1088/2058-6272/ac39fb
Abstract FullText HTML PDF
An electromagnetic wave attenuation superposition structure for thin-layer plasma
Wenyuan ZHANG, Haojun XU, Binbin PEI, Xiaolong WEI, Pei FENG, Lin ZHANG
2022, 24(2): 025504. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4a28
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation of hydrogen arcjet thruster with coupled sheath model
Deepak AKHARE, Hari Prasad NANDYALA, Jayachandran THANKAPPAN, Amit KUMAR
2022, 24(2): 025505. DOI: 10.1088/2058-6272/ac3e58
Abstract FullText HTML PDF
Effect of gas pressure on ion energy at substrate side of Ag target radio-frequency and very-high-frequency magnetron sputtering discharge
Weichen NI, Chao YE, Yiqing YU, Xiangying WANG
2022, 24(2): 025506. DOI: 10.1088/2058-6272/ac3c3e
Abstract FullText HTML PDF
Application of local Monte Carlo method in neutronics calculation of EAST radial neutron camera
Liangsheng HUANG, Liqun HU, Luying NIU, Mengjie ZHOU, Bing HONG, Kai LI, Ruixue ZHANG, Guoqiang ZHONG
2022, 24(2): 025601. DOI: 10.1088/2058-6272/ac42bb
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board