Advanced Search+

Category
Characteristics of a Collisional Sheath Biased by a Dual Frequency Source
ZHANG Hong, DAI Zhongling, WANG Younian
2011, 13(5): 513-518.
Abstract PDF
Bohm Criterion in a Magnetized Plasma Sheath
JI Yankun, ZOU Xiu, LIU Huiping
2011, 13(5): 519-522.
Abstract PDF
Zonal Flows Driven by Small-Scale Drift-Alfven Modes
LI Dehui, ZHOU Deng
2011, 13(5): 523-527.
Abstract PDF
Global and Kinetic MHD Simulation by the Gpic-MHD Code
Hiroshi Naitou, Yusuke Yamada, Kenji Kajiwara, Wei-li Lee, Shinji Tokuda, Masatoshi Yagi
2011, 13(5): 528-534.
Abstract PDF
Investigation of Ion Temperature Characteristics in the HT-7 Tokamak
LI Yingying, FU Jia, SHI Yuejiang, WANG Fudi, ZHANG Wei, TI Ang, XU Ping, HUANG Yiyu
2011, 13(5): 535-540.
Abstract PDF
Design of Neutral Beam-Line of EAST
HU Chundong (胡纯栋), LIANG Lizhen (梁立振), XIE Yuanlai (谢远来), WEI Jianglong (韦江龙), XIE Yahong (谢亚红), LI Jun (李军), LIU Zhimin (刘智民), LIU Sheng (刘胜), JIANG Caichago (蒋才超), SHENG Peng (盛鹏), XU Yongjian (许永建)
2011, 13(5): 541-545.
Abstract PDF
Measurement of radiated power loss on EAST
DUAN Yanmin(段艳敏), HU Liqun (胡立群), MAO Songtao(毛松涛), XU Ping(许平), CHEN Kaiyun(陈开云), LIN Shiyao(林士耀), ZHONG Guoqiang(钟国强), ZHANG Jizong(张继宗), ZHANG Ling(张凌), WANG Liang(王亮)
2011, 13(5): 546-549.
Abstract PDF
Evolution of small scale density perturbations of plasma and charged aerosol particles in Polar Mesospheric Summer Echoes (PMSE) layers
HU Zuquan, CHEN Yinhua, ZHENG Jugao, LIU Hao, YU Mingyang, WU Jian
2011, 13(5): 550-556.
Abstract PDF
The Effects of Relative Drift Velocities Between Proton and He2+ on the Magnetic Spectral Signatures in the Plasma Depletion Layer
GUO Jun(郭俊)
2011, 13(5): 557-560.
Abstract PDF
Diagnostics of Parameters by Optical Emission Spectroscopy and Langmuir Probe in Mixtures (SiH4/C2H4/Ar) Ratio-Frequency Discharge
WU Jing (吴静), ZHANG Pengyun (张鹏云), SUN Jizhong (孙继忠), YAO Lieming (姚列明), DUAN Xuru(段旭如)
2011, 13(5): 561-566.
Abstract PDF
Polysilicon Prepared from SiCl4 by Atmospheric-Pressure Non-Thermal Plasma
LI Xiaosong (李小松), WANG Nan (王楠), YANG Jinhua (杨晋华), WANG Younian (王友年), ZHU Aimin (朱爱民)
2011, 13(5): 567-570.
Abstract PDF
Investigation of Capacitively Coupled Argon Plasma Driven by Dual-Frequency with Different Frequency Configurations
YU Yiqing(虞一青), XIN Yu(辛煜), LU Wenqi(陆文琪), NING Zhaoyuan(宁兆元)
2011, 13(5): 571-574.
Abstract PDF
Influence of Additive Gas on Electrical and Optical Characteristics of Non- equilibrium Atmospheric Pressure Argon Plasma Jet
FEI Xiaomeng(费小猛), Shin-ichi KURODA, Yuki KONDO, Tamio MORI, Katsuhiko HOSOI
2011, 13(5): 575-582.
Abstract PDF
Second Order Fluid Glow Discharge Model Sustained by Different Source Terms
D. GUENDOUZ, A. HAMID, A. HENNAD
2011, 13(5): 583-590.
Abstract PDF
Nanosecond Repetitively Pulsed Dielectric Barrier Discharge in Air at Atmospheric Pressure
SHAO Tao, ZHANG Cheng, NIU Zheng, YU Yang, YU Yang, ZHOU Yuanxiang
2011, 13(5): 591-592.
Abstract PDF
Formation of Multicharged Metal Ions in Vacuum Arc Plasma Heated by Gyrotron Radiation
G.Yu. YUSHKOV, K.P. SAVKIN, A.G. NIKOLAEV, E.M. OKS, A.V. VODOPYANOV, I.V. IZOTOV, D.A. MANSFELD
2011, 13(5): 596-599.
Abstract PDF
Study on AlxNiy Alloys as Diffusion Barriers in Flexible Thin Film Solar Cells
YUE Hongyun, WU Aimin, QIN Fuwen, LI Tingju
2011, 13(5): 600-603.
Abstract PDF
Plasma-induced Styrene Grafting onto the Surface of Polytetrafluoroethylene Powder for Proton Exchange Membrane Application.
LAN Yan, CHENG Cheng, ZHANG Suzhen, NI Guohua, CHEN Longwei, YANG Guangjie, M. Nagatsu, MENG Yuedong
2011, 13(5): 604-607.
Abstract PDF
Experimental Investigation of the Characteristics of Sliding Discharge Plasma Aerodynamic Actuation
SONG Huimin, LI Yinghong, ZHANG Qiaogen, JIA Min, WU Yun
2011, 13(5): 608-611.
Abstract PDF
Plasma Treatment of Industrial Landfill Leachate by Atmospheric Pressure Dielectric Barrier Discharges
ZHAO Di, WANG Dacheng, YAN Gui, MA Hong, XIONG Xiaojing, LUO Jinjing...
2011, 13(5): 612-616.
Abstract PDF
Improvement of Polytetrafluoroethylene Surface Energy by Repetitive Pulse Non-thermal Plasma Treatment in Atmospheric Air
YANG Guoqing, ZHANG Guanjun, ZHANG Wenyuan
2011, 13(5): 617-622.
Abstract PDF
Primary Design and Analysis of Feeder for ITER Poloidal Field
LEI Mingzhun(Lei-Meng-Zhun-), SONG Yuntao (Song-Yun-Chao-), LIU Sumei(Liu-Su-Mei-), LU Kun(Liu-Kun-), WANG Zhongwei (Wang-Zhong-Wei-)
2011, 13(5): 623-626.
Abstract PDF
Current Sharing Temperature Test and Simulation with GANDALF Code for ITER PF2 Conductor Sample
LI Shaolei(李少磊), WU Yu(武玉), LIU Bo(刘勃), WENG Peide(翁佩德)
2011, 13(5): 627-630.
Abstract PDF
Dynamic Model for the Z Accelerator Vacuum Section Based on Transmission Line Code
HU Yixiang, QIU Aici, WANG Liangping, HUANG TaoCONG Peitian, ZHANG Xinjun, LI Yan, ZENG Zhengzhong, SUN Tieping, LEI Tianshi, WU Hanyu GUO Ning, HAN J
2011, 13(5): 631-636.
Abstract PDF
Dynamic performance of the ITER reactive power compensation system
SHENG Zhicai(Cheng-Zhi-Cai-), FU Peng (Fu-Feng-), XU Xiuwei (Hu-Liu-Wei-)
2011, 13(5): 637-640.
Abstract PDF

Editorial Board