Advanced Search+

Category
A brief review: effects of resonant magnetic perturbation on classical and neoclassical tearing modes in tokamaks
Zhengxiong WANG, Weikang TANG, Lai WEI
2022, 24(3): 033001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4692
Abstract FullText HTML PDF
A classical relativistic hydrodynamical model for strong EM wave-spin plasma interaction
Qianglin HU, Wen HU
2022, 24(3): 035001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac3985
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of inverse synthetic aperture radar imaging in the presence of time-varying plasma sheath
Yaocong XIE, Xiaoping LI, Fangfang SHEN, Bowen BAI, Yanming LIU, Xuyang CHEN, Lei SHI
2022, 24(3): 035002. DOI: 10.1088/2058-6272/ac1d98
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of the influence of sheath positions, flight parameters and incident wave parameters on the wave propagation in plasma sheath
Qifan ZHANG, Yiping HAN, Qinlu DONG, Chang DONG
2022, 24(3): 035003. DOI: 10.1088/2058-6272/ac2e53
Abstract FullText HTML PDF
Transmission characteristics of terahertz Bessel vortex beams through a multi-layered anisotropic magnetized plasma slab
Haiying LI, Jiachen TONG, Wei DING, Bin XU, Lu BAI
2022, 24(3): 035004. DOI: 10.1088/2058-6272/ac3ad7
Abstract FullText HTML PDF
Measurement and analysis of species distribution in laser-induced ablation plasma of an aluminum–magnesium alloy
Junxiao WANG, Shuqing WANG, Lei ZHANG, Maogen SU, Duixiong SUN, Qi MIN, Weiguang MA, Wangbao YIN, Suotang JIA
2022, 24(3): 035005. DOI: 10.1088/2058-6272/ac401a
Abstract FullText HTML PDF
Free-boundary plasma equilibria with toroidal plasma flows
Wenjin CHEN, Zhiwei MA, Haowei ZHANG, Wei ZHANG, Longwen YAN
2022, 24(3): 035101. DOI: 10.1088/2058-6272/ac48de
Abstract FullText HTML PDF
Magnetohydrodynamic effect of internal transport barrier on EAST tokamak
Yuqi CHU, Haiqing LIU, Shoubiao ZHANG, Liqing XU, Erzhong LI, Yinxian JIE, Hui LIAN, Tianfu ZHOU, Xi FENG, Xuexi ZHANG, Yunfei WANG, Xiang ZHU, Chenbin WU, Shouxin WANG, Yao YANG, K HANADA, Bo LYU, Yingying LI, Qing ZANG, EAST Team
2022, 24(3): 035102. DOI: 10.1088/2058-6272/ac2726
Abstract FullText HTML PDF
Investigating the physics of disruptions with real-time tomography at JET
Diogo R FERREIRA, Pedro J CARVALHO, Ivo S CARVALHO, Chris I STUART, Peter J LOMAS, JET Contributors
2022, 24(3): 035103. DOI: 10.1088/2058-6272/ac3ba4
Abstract FullText HTML PDF
Sawtooth-like oscillations and steady states caused by the m/n = 2/1 double tearing mode
Wei ZHANG, Zhiwei MA, Haowei ZHANG, Xin WANG
2022, 24(3): 035104. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4bb4
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of the confinement of high energy non-neutral proton beam in a bent magnetic mirror
Fangping WANG, Heng ZHANG, Sheng ZHANG, Wenshan DUAN
2022, 24(3): 035105. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4b31
Abstract FullText HTML PDF
Physical design of a new set of high poloidal mode number coils in the EAST tokamak
Liang LIAO, Yunfeng LIANG, Shaocheng LIU, Huaxiang ZHANG, Xiang JI, Youwen SUN, Wenyin WEI, Huihui WANG, Jinping QIAN, Liang WANG, Manni JIA, Long ZENG, Xiang GAO, the EAST Team
2022, 24(3): 035106. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4b32
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of double layer in argon helicon plasma and magnetized DC discharge plasma
Yueqing WANG, Ruilin CUI, Ruoyu HAN, Feng HE, Tianliang ZHANG, Jinsong MIAO, Jiting OUYANG
2022, 24(3): 035401. DOI: 10.1088/2058-6272/ac1d9b
Abstract FullText HTML PDF
Pulsed high-current discharge in water: adiabatic model of expanding plasma channel and acoustic wave
A KOZYREV, A ZHERLITSYN, N SEMENIUK
2022, 24(3): 035402. DOI: 10.1088/2058-6272/ac3973
Abstract FullText HTML PDF
A novel flexible plasma array for large-area uniform treatment of an irregular surface
Baowang LIU, Fei QI, Dejiang ZHOU, Lanlan NIE, Yubin XIAN, Xinpei LU
2022, 24(3): 035403. DOI: 10.1088/2058-6272/ac2725
Abstract FullText HTML PDF
Reliability improvement of gas discharge tube by suppressing the formation of short-circuit pathways
Lingyun CHENG, Nianwen XIANG, Kejie LI, Weijiang CHEN, Kai BIAN, Jin YANG, Zongqi XU, Congying HAN, Hongyang GU, Chun YANG
2022, 24(3): 035501. DOI: 10.1088/2058-6272/ac479c
Abstract FullText HTML PDF
Competitive effect between roughness and mask pattern on charging phenomena during plasma etching
Peng ZHANG, Ruvarashe F DAMBIRE
2022, 24(3): 035502. DOI: 10.1088/2058-6272/ac48df
Abstract FullText HTML PDF
Design and preliminary test of a 105/140 GHz dual-frequency MW-level gyrotron
Linlin HU, Dimin SUN, Qili HUANG, Tingting ZHUO, Guowu MA, Yi JIANG, Shenggang GONG, Zaojin ZENG, Zixing GUO, Chaohai DU, Fanhong LI, Hongbin CHEN, Fanbao MENG, Hongge MA
2022, 24(3): 035601. DOI: 10.1088/2058-6272/ac2b8f
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board