Advanced Search+

Category
Special issue on selected papers from CEPC 2021
Yanhui JIA, Kan XIE, Yongjie DING, Daren YU
2022, 24(7): 070101. DOI: 10.1088/2058-6272/ac75c9
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of plasma in a novel laser-assisted pulsed plasma thruster
Yuanzheng ZHAO, Yu ZHANG, Jianjun WU, Yang OU, Peng ZHENG
2022, 24(7): 074001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac337b
Abstract FullText HTML PDF
The effect of anode axial position on the performance of a miniaturized cylindrical Hall thruster with a cusp-type magnetic field
Yuanyuan GAO, Weizong WANG, Yifei LI, Shuwen XUE, Guobiao CAI
2022, 24(7): 074002. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4d1c
Abstract FullText HTML PDF
Investigation into the thermal effect of the LIPS-200 ion thruster plume
Xinwei CHEN, Bijiao HE, Zuo GU, Hai GENG, Ning GUO, Yong ZHAO, Kai SHI, Kai TIAN, Tao CHEN, Yifan MA
2022, 24(7): 074003. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4dea
Abstract FullText HTML PDF
Early experimental investigation of the C12A7 hollow cathode fed on iodine
Zhiwei HUA, Pingyang WANG, Zhongxi NING, Zhanwen YE, Zongqi XU
2022, 24(7): 074004. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4fb4
Abstract FullText HTML PDF
Numerical study of the effect of aft-loaded magnetic field on multiple ionizations in Hall thruster
Demai ZENG, Hong LI, Jinwen LIU, Yongjie DING, Liqiu WEI, Daren YU, Wei MAO
2022, 24(7): 074005. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5788
Abstract FullText HTML PDF
Simulation of a helicon plasma source in a magnetoplasma rocket engine
Zhenyu YANG, Wei FAN, Jianguo WEI, Xianwei HAN
2022, 24(7): 074006. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5971
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation of the start-up process of a miniature ion thruster
Xinyong YANG, Liqiu WEI, Wenjia JIANG, Tianyuan JI, Liwei ZHOU, Hong LI, Yongjie DING, Jingfeng TANG, Ning GUO, Daren YU
2022, 24(7): 074007. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5ee7
Abstract FullText HTML PDF
Simulation of liquid meniscus formation in the ionic liquid electrospray process
Xinyu LIU, Hanwen DENG, Yiming SUN, Xiaoming KANG
2022, 24(7): 074008. DOI: 10.1088/2058-6272/ac61c0
Abstract FullText HTML PDF
Micro-impulse and plasma plume produced by irradiating aluminum target with nanosecond laser pulses in double-pulse scheme
Chenghao YU, Jifei YE, Weijing ZHOU, Hao CHANG, Wei GUO
2022, 24(7): 074009. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6571
Abstract FullText HTML PDF
An experimental study on the degradation of the C12A7 hollow cathode
Zhiwei HUA, Pingyang WANG, Zhuang LUO, Xin ZHANG, Leichao TIAN
2022, 24(7): 074010. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5c26
Abstract FullText HTML PDF
Study on the characteristics of non-Maxwellian magnetized sheath in Hall thruster acceleration region
Long CHEN, Yuhao AN, Shaojuan SUN, Ping DUAN, Borui JIANG, Yehui YANG, Zuojun CUI
2022, 24(7): 074011. DOI: 10.1088/2058-6272/ac57fe
Abstract FullText HTML PDF
Divertor detachment operation in helium plasmas with ITER-like tungsten divertor in EAST
Jianbin LIU, Lingyi MENG, Houyang GUO, Kedong LI, Jichan XU, Huiqian WANG, Guosheng XU, Fang DING, Ling ZHANG, Yanmin DUAN, Bin ZHANG, Lin YU, Ping WANG, Ang LI, Donggui WU, Rui DING, Liang WANG
2022, 24(7): 075101. DOI: 10.1088/2058-6272/ac621d
Abstract FullText HTML PDF
Particle simulations on propagation and resonance of lower hybrid wave launched by phased array antenna in linear devices
Guanghui ZHU, Qing LI, Xuan SUN, Jianyuan XIAO, Jiangshan ZHENG, Hang LI
2022, 24(7): 075102. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5f80
Abstract FullText HTML PDF
Experimental investigation of scrape-off layer blob high density transition in L-mode plasmas on EAST
Ping WANG, Guanghai HU, Ning YAN, Guosheng XU, Lingyi MENG, Zhikang LU, Lin YU, Manni JIA, Yifeng WANG, Liang CHEN, Heng LAN, Xiang LIU, Mingfu WU, Liang WANG
2022, 24(7): 075103. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5f82
Abstract FullText HTML PDF
Simulation studies of tungsten impurity behaviors during neon impurity seeding with tungsten bundled charge state model using SOLPS-ITER on EAST
Shanlu GAO, Xiaoju LIU, Guozhong DENG, Tingfeng MING, Guoqiang LI, Xuexi ZHANG, Xiaodong WU, Xiaohe WU, Bang LI, Haochen FAN, Xiang GAO
2022, 24(7): 075104. DOI: 10.1088/2058-6272/ac608f
Abstract FullText HTML PDF
Inverse synthetic aperture radar range profile compensation of plasma-sheath-enveloped reentry object
Yaocong XIE, Xiaoping LI, Fangfang SHEN, Bowen BAI, Lei SHI, Xuyang CHEN
2022, 24(7): 075301. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5ffa
Abstract FullText HTML PDF
Microwave method based on curve fitting method for high-precision collision frequency diagnosis
Gelu MA, Yanming LIU, Chengwei ZHAO, Chao SUN, Weimin BAO
2022, 24(7): 075501. DOI: 10.1088/2058-6272/ac630c
Abstract FullText HTML PDF
Molecular mechanism study of Astragalus adsurgens Pall synergistically induced by plasma and plasma-activated water
Yibing LI, Tao ZHANG, Zhiqing SONG, Changjiang DING, Hao CHEN
2022, 24(7): 075502. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5ffc
Abstract FullText HTML PDF
Photoexcited carrier dynamics in a GaAs photoconductive switch under nJ excitation
Ming XU, Yi WANG, Chun LIU, Xinyang SI, Rongrong GAO, Wei LUO, Guanghui QU, Wanli JIA, Qian LIU
2022, 24(7): 075503. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5af8
Abstract FullText HTML PDF
Surface properties of Al-doped ZnO thin film before and after CF4/Ar plasma etching
Young-Hee JOO, Gwan-Ha KIM, Doo-Seung UM, Chang-Il KIM
2022, 24(7): 075504. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5975
Abstract FullText HTML PDF
Highly efficient γ-ray generation by 10 PW-class lasers irradiating heavy-ion plasmas
Mi TIAN, Ziyu CHEN
2022, 24(7): 075505. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5d09
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board