Advanced Search+

Category
A large-scale cold plasma jet: generation mechanism and application effect
Weisheng CUI, Ruobing ZHANG
2024, 26(4): 042001. DOI: 10.1088/2058-6272/ad180e
Abstract FullText HTML PDF
The state-of-the-art of atmospheric pressure plasma for transdermal drug delivery
Lanlan NIE, Dawei LIU, He CHENG, Feng ZHAO, Xinpei LU
2024, 26(4): 043001. DOI: 10.1088/2058-6272/ad1044
Abstract FullText HTML PDF
Single flow treatment degradation of antibiotics in water using falling-film dielectric barrier discharge
Zhiyuan XU, Cheng ZHANG, Yunjian WU, Bangdou HUANG, Dengke XI, Xiaoxing ZHANG, Tao SHAO
2024, 26(4): 044001. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0deb
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study of the effect of gas discharge on ionic liquid electrospray
Wen SHI, Pengfei YANG, Peiyi SONG, Jian WU
2024, 26(4): 044002. DOI: 10.1088/2058-6272/ad1365
Abstract FullText HTML PDF
Plasma density enhancement in radio-frequency hollow electrode discharge
Liuliang HE, Feng HE, Jiting OUYANG
2024, 26(4): 044003. DOI: 10.1088/2058-6272/ad273b
Abstract FullText HTML PDF
Ion heat transport in electron cyclotron resonance heated L-mode plasma on the T-10 tokamak
V. A. KRUPIN, M. R. NURGALIEV, A. R. NEMETS, I. A. ZEMTSOV, S. D. SUNTSOV, T. B. MYALTON, D. S. SERGEEV, N. A. SOLOVEV, D. V. SARYCHEV, D. V. RYJAKOV, S. N. TUGARINOV, N. N. NAUMENKO
2024, 26(4): 045101. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0c9c
Abstract FullText HTML PDF
Kinetic equilibrium reconstruction with internal safety factor profile constraints on EAST tokamak
Haochen FAN, Guoqiang LI, Jinping QIAN, Xuexi ZHANG, Xiaohe WU, Yuqi CHU, Xiang ZHU, Hui LIAN, Haiqing LIU, Bo LYU, Yifei JIN, Qing ZANG, Jia HUANG
2024, 26(4): 045102. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d48
Abstract FullText HTML PDF
Impact of Ti/Te ratio on ion transport based on EAST H-mode plasmas
Jianwen LIU, Qing ZANG, Yunfeng LIANG, Jiale CHEN, Xiaohe WU, Alexander KNIEPS, Jiahui HU, Yifei JIN, Bin ZHANG, Yuqi CHU, Haiqing LIU, Bo LYU, Yanmin DUAN, Miaohui LI, Yingjie CHEN, Xianzu GONG, the EAST Team
2024, 26(4): 045103. DOI: 10.1088/2058-6272/ad1195
Abstract FullText HTML PDF
The influence of boundary conditions on the distribution of energetic electrons during collisionless magnetic reconnection
Lei WANG, Can HUANG, Dongke CHEN, Zhongwei YANG, Aimin DU, Yasong GE
2024, 26(4): 045301. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d5a
Abstract FullText HTML PDF
Effect of desorbed gas on microwave breakdown on vacuum side of dielectric window
Pengcheng ZHAO, Zhongyu LIU, Rui WANG, Panpan SHU, Lixin GUO, Xiangxin CAO
2024, 26(4): 045401. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d58
Abstract FullText HTML PDF
Study of plasma parameters of coaxial plasma source using triple Langmuir probe and Faraday cup diagnostics
Sunil KANCHI, Rohit SHUKLA, Archana SHARMA
2024, 26(4): 045402. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0f09
Abstract FullText HTML PDF
On the evolution and formation of discharge morphology in pulsed dielectric barrier discharge
Xingyu CHEN, Mengqi LI, Weiyi WANG, Quanzhi ZHANG, Tao PENG, Zilan XIONG
2024, 26(4): 045403. DOI: 10.1088/2058-6272/ad13e4
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic propagation velocity of a positive streamer in a 3 m air gap under lightning impulse voltage
Zhiwei LI, Ting LEI, Yu SU, Xiuyuan YAO, Bingxue YANG, Delong LIU, Fangcheng LV, Yujian DING
2024, 26(4): 045501. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d51
Abstract FullText HTML PDF
Performance of pulsed plasma thruster at low discharge energy
Hong Chun LEE, Chie Haw LIM, Haw Jiunn WOO, Boon Tong GOH, Oi Hoong CHIN, Teck Yong TOU
2024, 26(4): 045502. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d52
Abstract FullText HTML PDF
Novel method for identifying the stages of discharge underwater based on impedance change characteristic
Chong GAO, Zhongjian KANG, Dajian GONG, Yang ZHANG, Yufang WANG, Yiming SUN
2024, 26(4): 045503. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d56
Abstract FullText HTML PDF
Simulation of liquid cone formation on the tip apex of indium field emission electric propulsion thrusters
Yiming SUN, Hanwen DENG, Xinyu LIU, Xiaoming KANG
2024, 26(4): 045504. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d5b
Abstract FullText HTML PDF
A fringe jump counting method for the phase measurement in the HCN laser interferometer on EAST and its FPGA-based implementation
Yuan YAO, Yao YANG, Ang TI, Yang SONG, Jiamin ZHANG, Yan WANG, Yao ZHANG, Haiqing LIU, Yinxian JIE
2024, 26(4): 045601. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0dec
Abstract FullText HTML PDF
Experimental results of a magnetic field modification to the radio frequency driver of a negative ion source
Junwei XIE, Yahong XIE, Jianglong WEI, Lizhen LIANG, Xufeng PENG, Yuwen YANG, Yuming GU, Chundong HU, Yuanlai XIE
2024, 26(4): 045602. DOI: 10.1088/2058-6272/ad1043
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board