Advanced Search+

Category
Efficient combination and enhancement of high-power mid-infrared pulses in plasmas
Xinglong ZHU
2023, 25(2): 020501. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8dd5
Abstract FullText HTML PDF
Realization of Te0 > 10 keV long pulse operation over 100 s on EAST
Xianzu GONG, Liqing XU, Jinping QIAN, Juan HUANG, Rui DING, A M GAROFALO, Annika EKEDAHL, Long ZENG, Erzhong LI, Bin ZHANG, Shiyao LIN, Biao SHEN, Mao WANG, Handong XU, Xinjun ZHANG, Miaohui LI, Guizhong ZUO, Qing ZANG, Haiqing LIU, Bo LYU, Liang WANG, Youwen SUN, Guosheng XU, Jiansheng HU, Damao YAO, Yu WU, Liqun HU, Bingjia XIAO, Nong XIANG, Kun LU, Yuntao SONG, Baonian WAN, Jiangang LI, the EAST Team
2023, 25(2): 022001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9cc6
Abstract FullText HTML PDF
Solving Poisson equation with slowing-down equilibrium distribution for global gyrokinetic simulation
Qi ZHONG, Yong XIAO
2023, 25(2): 025101. DOI: 10.1088/2058-6272/ac89cf
Abstract FullText HTML PDF
Experimental studies of cusp stabilization in Keda Mirror with AXisymmetricity (KMAX)
Qing LI, Guanghui ZHU, Baoming REN, Jiacheng YING, Zhida YANG, Xuan SUN
2023, 25(2): 025102. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8e45
Abstract FullText HTML PDF
BITS: an efficient transport solver based on a collocation method with B-spline basis
Xiaotao XIAO, Shaojie WANG, Lei YE, Zongliang DAI, Chengkang PAN, Qilong REN
2023, 25(2): 025103. DOI: 10.1088/2058-6272/ac909f
Abstract FullText HTML PDF
Comparing simulated and experimental spectral line splitting in visible spectroscopy diagnostics in the HL-2A tokamak
Jing WU, Yongqin DU, Peng CHEN, Hangyu ZHOU, Yumei HOU, Lieming YAO
2023, 25(2): 025104. DOI: 10.1088/2058-6272/ac910d
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of X-mode electron cyclotron current drive in high-electron-temperature plasma in the EAST tokamak
Hanlin WANG, Xiaolan ZOU, Xiaojie WANG, Yves PEYSSON, Miaohui LI, Chenbin WU, Chao ZHANG, Fukun LIU, Joan DECKER
2023, 25(2): 025105. DOI: 10.1088/2058-6272/ac910e
Abstract FullText HTML PDF
Quasi-static magnetic compression of field-reversed configuration plasma: amended scalings and limits from two-dimensional MHD equilibrium
Abba Alhaji BALA, Ping ZHU, Haolong LI, Yonghua DING, Jiaxing LIU, Sui WAN, Ying HE, Da LI, Nengchao WANG, Bo RAO, Zhijiang WANG
2023, 25(2): 025106. DOI: 10.1088/2058-6272/ac92cc
Abstract FullText HTML PDF
Observations of mode frequency increase and the appearance of ITB during the m/n = 1/1 kink mode in EAST high electron temperature long pulse operation
Yan CHAO, Wei ZHANG, Liqun HU, Kangning GENG, Liqing XU, Tao ZHANG, Qing ZANG, Tianfu ZHOU
2023, 25(2): 025107. DOI: 10.1088/2058-6272/ac92d0
Abstract FullText HTML PDF
Proton acceleration from picosecond-laser interaction with a hydrocarbon target
Yuchen YANG, Taiwu HUANG, Ke JIANG, Mingyang YU, Cangtao ZHOU
2023, 25(2): 025201. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8e44
Abstract FullText HTML PDF
Observation of low-frequency oscillation in argon helicon discharge
Wanying ZHU, Ruilin CUI, Ruoyu HAN, Feng HE, Jiting OUYANG
2023, 25(2): 025401. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8850
Abstract FullText HTML PDF
Generation of air discharge plasma in the cavities of porous catalysts: a modeling study
Mengji FU, Kefeng SHANG, Bangfa PENG, Na LU, Nan JIANG, Jie LI
2023, 25(2): 025402. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8d7c
Abstract FullText HTML PDF
Improvement of atmospheric jet-array plasma uniformity assisted by artificial neural networks
Shulei ZHENG, Qiuyue NIE, Tao HUANG, Chunfeng HOU, Xiaogang WANG
2023, 25(2): 025403. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8dd6
Abstract FullText HTML PDF
The current pulses characteristics of the negative corona discharge in SF6/CF4 mixtures
Qingqing GAO, Xiaohua WANG, Kazimierz ADAMIAK, Aijun YANG, Dingxin LIU, Chunping NIU, Jiawei ZHANG
2023, 25(2): 025404. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8f31
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of pulse-modulated and continuous operation modes of a radio-frequency inductive ion source
Ilya ZADIRIEV, Elena KRALKINA, Konstantin VAVILIN, Alexander NIKONOV, Georgy SHVIDKIY
2023, 25(2): 025405. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8fca
Abstract FullText HTML PDF
Square grid pattern with direction-selective surface discharges in dielectric barrier discharge
Jianhua ZHANG, Yuyang PAN, Jianyu FENG, Yunan HE, Jiahui CHU, Lifang DONG
2023, 25(2): 025406. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9027
Abstract FullText HTML PDF
Self-absorption effects of laser-induced breakdown spectroscopy under different gases and gas pressures
Songning WANG, Dianxin ZHANG, Nan CHEN, Yaxiong HE, Hong ZHANG, Chuan KE, Tao XU, Yongliang CHEN, Yong ZHAO
2023, 25(2): 025501. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8788
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of cyclohexane catalytic degradation driven by N atoms from N2 discharges
Yuying LI, Jiacheng XU, Chunle ZHANG, Shuiliang YAO, Jing LI, Zuliang WU, Erhao GAO, Jiali ZHU
2023, 25(2): 025502. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8a40
Abstract FullText HTML PDF
Experimental and numerical investigation of a self-supplementing dual-cavity plasma synthetic jet actuator
Borui ZHENG, Qian ZHANG, Taifei ZHAO, Guozheng SONG, Quanlong CHEN
2023, 25(2): 025503. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8cd4
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation and performance analysis of the radiofrequency inductive cathode
Kuan QIAO, Mousen CHENG, Fan ZHANG, Xiong YANG, Dawei GUO, Yuntian YANG, Zhenwei DING
2023, 25(2): 025504. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8dd7
Abstract FullText HTML PDF
Oxidation of ciprofloxacin by the synergistic effect of DBD plasma and persulfate: reactive species and influencing factors analysis
Shilin SONG, Yuyue HUANG, Yansheng DU, Sisi XIAO, Song HAN, Kun HU, Huihui ZHANG, Huijuan WANG, Chundu WU, Qiong A
2023, 25(2): 025505. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8dd4
Abstract FullText HTML PDF
Magneto-hydrodynamic simulation study of direct current multi-contact circuit breaker for equalizing breaking arc
Bowen JIA, Jianwen WU, Shu LI, Hao WU, Xiangjun PENG, Jian DAI, Ruang CHEN
2023, 25(2): 025506. DOI: 10.1088/2058-6272/ac910f
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board