Advanced Search+

Category
Effects of sawtooth heat pulses on edge flows and turbulence in a tokamak plasma
Kaijun ZHAO, Yoshihiko NAGASHIMA, Zhibin GUO, Patrick H DIAMOND, Jiaqi DONG, Longwen YAN, Kimitaka ITOH, Sanae-I ITOH, Xiaobo LI, Jiquan LI, Akihide FUJISAWA, Shigeru INAGAKI, Jun CHENG, Jianqiang XU, Yusuke KOSUGA, Makoto SASAKI, Zhengxiong WANG, Huaiqiang ZHANG, Yuqian CHEN, Xiaogang CAO, Deliang YU, Yi LIU, Xianming SONG, Fan XIA, Shuo WANG
2023, 25(1): 015101. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7c60
Abstract FullText HTML PDF
Evolution of edge turbulent transport induced by L-mode detachment in the HL-2A tokamak
Ting WU, Lin NIE, Yi YU, Jinming GAO, Junyan LI, Huicong MA, Jie WEN, Rui KE, Na WU, Zhihui HUANG, Liang LIU, Dianlin ZHENG, Kaiyang YI, Xiaoyan GAO, Weice WANG, Jun CHENG, Longwen YAN, Laizhong CAI, Zhanhui WANG, Min XU
2023, 25(1): 015102. DOI: 10.1088/2058-6272/ac82df
Abstract FullText HTML PDF
Quasi-coherent mode in core plasma of SUNIST spherical tokamak
Wenbin LIU, Shouzhi WANG, Binbin WANG, Pengjuan SU, Zhengbo CHENG, Yi TAN, Zhe GAO, Yuanxi WAN, Xiang GAO, Xiaodong LIN, Jianjun HUANG, Muquan WU, Xiang ZHU, Baolong HAO, Hang LI
2023, 25(1): 015103. DOI: 10.1088/2058-6272/ac85a3
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of radial heat conduction with 1D self-consistent model in helicon plasmas
Bin TIAN, Mario MERINO, Jie WAN, Yuan HU, Yong CAO
2023, 25(1): 015401. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8399
Abstract FullText HTML PDF
Temporal electric field of a helium plasma jet by electric field induced second harmonic (E-FISH) method
Xu LI, Shaohui JIN, Ke SONG, Lanlan NIE, Dawei LIU, Xinpei LU
2023, 25(1): 015402. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8419
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of heating mechanisms of argon helicon plasma in different wave modes with and without blue core
Ruilin CUI, Tianliang ZHANG, Qian YUAN, Feng HE, Ruoyu HAN, Jiting OUYANG
2023, 25(1): 015403. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8510
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of a facile plasma-driven method for in situ cleaning of metal-based contamination
Sishu WANG, Li YANG, Guo PU, Jianxing LIU, Wenna JING, Fujun GOU, Shuwei CHEN, Bo CHEN, Jianjun CHEN, Zongbiao YE, Jianjun WEI
2023, 25(1): 015501. DOI: 10.1088/2058-6272/ac763a
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic physical characteristics of DC arc on arcing horn for HVDC grounding electrode line
Yicen LIU, Chenguang YANG, Yujun GUO, Xueqin ZHANG, Song XIAO, Guoqiang GAO, Guangning WU
2023, 25(1): 015502. DOI: 10.1088/2058-6272/ac793b
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of the interaction between NS-DBD plasma-induced vortexes and separated flow over a swept wing
Bei LIU, Hua LIANG, Borui ZHENG
2023, 25(1): 015503. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7cb8
Abstract FullText HTML PDF
Experimental and numerical simulation study of the effect for the anode positions on the discharge characteristics of 300 W class low power Hall thrusters
Xinwei CHEN, Jun GAO, Sanxiang YANG, Hai GENG, Ning GUO, Zuo GU, Juntai YANG, Hong ZHANG
2023, 25(1): 015504. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7d42
Abstract FullText HTML PDF
Improving plasma sterilization by constructing a plasma photocatalytic system with a needle array corona discharge and Au plasmonic nanocatalyst
Bin ZHU, Qiwei LI, Yanan GAO, Yan YAN, Yimin ZHU, Li XU
2023, 25(1): 015505. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7db9
Abstract FullText HTML PDF
Rotor performance enhancement by alternating current dielectric barrier discharge plasma actuation
Guangyin ZHAO, Chang WANG, Yongdong YANG, Guoqiang LI, Zheyu SHI
2023, 25(1): 015506. DOI: 10.1088/2058-6272/ac803a
Abstract FullText HTML PDF
Focused electron beam transport through a long narrow metal tube at elevated pressures in the forevacuum range
Ilya BAKEEV, Kirill KARPOV, Aleksandr KLIMOV, Efim OKS, Aleksey ZENIN
2023, 25(1): 015507. DOI: 10.1088/2058-6272/ac80a7
Abstract FullText HTML PDF
A nanoparticle formation model considering layered motion based on an electrical explosion experiment with Al wires
Jiangbo ZHANG, Hongxu GAO, Fei XIAO, Wei LIU, Taixin LIANG, Zhongliang MA
2023, 25(1): 015508. DOI: 10.1088/2058-6272/ac81a5
Abstract FullText HTML PDF
A study of the influence of different grid structures on plasma characteristics in the discharge chamber of an ion thruster
Mingming SUN, Jianfei LONG, Weilong GUO, Chao LIU, Yong ZHAO
2023, 25(1): 015509. DOI: 10.1088/2058-6272/ac839a
Abstract FullText HTML PDF
Development of miniaturized SAF-LIBS with high repetition rate acousto-optic gating for quantitative analysis
Fei CHEN, Jiajia HOU, Gang WANG, Yang ZHAO, Jiaxuan LI, Shuqing WANG, Lei ZHANG, Wanfei ZHANG, Xiaofei MA, Zhenrong LIU, Xuebin LUO, Wangbao YIN, Suotang JIA
2023, 25(1): 015510. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8511
Abstract FullText HTML PDF
Numerical study of viscosity and heat flux role in heavy species dynamics in Hall thruster discharge
Andrey SHASHKOV, Alexander LOVTSOV, Dmitri TOMILIN, Dmitrii KRAVCHENKO
2023, 25(1): 015511. DOI: 10.1088/2058-6272/ac82e0
Abstract FullText HTML PDF
High-resolution x-ray monochromatic imaging for laser plasma diagnostics based on toroidal crystal
Haoxuan SI, Jiaqin DONG, Zhiheng FANG, Li JIANG, Shengzhen YI, Zhanshan WANG
2023, 25(1): 015601. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7e25
Abstract FullText HTML PDF
Referee List
2023, 25(1): 019801. DOI: 10.1088/2058-6272/aca960
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board