Advanced Search+

Category
Synthesis of Ag-decorated vertical graphene nanosheets and their electrocatalytic efficiencies
Jiali CHEN, Peiyu JI, Maoyang LI, Tianyuan HUANG, Lanjian ZHUGE, Xuemei WU
2022, 24(5): 054001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4bb5
Abstract FullText HTML PDF
Upgrade of an integrated Langmuir probe system on the closed divertor target plates in the HL-2A tokamak
Zhihui HUANG, Jun CHENG, Na WU, Longwen YAN, Hongbing XU, Weice WANG, Xianggan MIAO, Kaiyang YI, Jianqiang XU, Laizhong CAI, Zhongbing SHI, Jiaqi DONG, Yi LIU, Wulyu ZHONG, Qingwei YANG, Min XU, Xuru DUAN
2022, 24(5): 054002. DOI: 10.1088/2058-6272/ac496c
Abstract FullText HTML PDF
Numerical study of atmospheric-pressure argon plasma jet propagating into ambient nitrogen
Yuanyuan JIANG, Yanhui WANG, Yamin HU, Jiao ZHANG, Dezhen WANG
2022, 24(5): 054003. DOI: 10.1088/2058-6272/ac45e5
Abstract FullText HTML PDF
Effects of O2 addition on the plasma uniformity and reactivity of Ar DBD excited by ns pulsed and AC power supplies
Feng LIU, Yue ZHUANG, Yulei ZHAO, Jie CHEN, Zhi FANG
2022, 24(5): 054004. DOI: 10.1088/2058-6272/ac41c1
Abstract FullText HTML PDF
Design and first result of combined Langmuir-magnetic probe on J-TEXT tokamak
Qinghu YANG, Zhipeng CHEN, Zhigang HAO, Yangming ZHAO, Xin XU, Shuhao LI, Jie YANG, Wei YAN, Zhonghe JIANG, Zhongyong CHEN, Nengchao WANG, Zhoujun YANG, Yuan PAN, Yonghua DING, the J-TEXT Team
2022, 24(5): 054005. DOI: 10.1088/2058-6272/ac41bf
Abstract FullText HTML PDF
Selective catalytic reduction of NOx with NH3 assisted by non-thermal plasma over CeMnZrOx@TiO2 core–shell catalyst
Tao ZHU, Xing ZHANG, Zhenguo LI, Xiaoning REN, Baodong WANG, Xuyang CHONG, Hongli MA
2022, 24(5): 054006. DOI: 10.1088/2058-6272/ac3108
Abstract FullText HTML PDF
A GPU-based general numerical framework for plasma simulations in terms of microscopic kinetic equations with full collision terms
Junjie ZHANG, Xin ZHANG, Guoliang PENG, Zeping REN
2022, 24(5): 054007. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5f39
Abstract FullText HTML PDF
Improvement of plasma uniformity and mechanical properties of Cr films deposited on the inner surface of a tube by an auxiliary anode near the tube tail
Houpu WU, Xiubo TIAN, Linlin ZHENG, Chunzhi GONG, Peng LUO
2022, 24(5): 054008. DOI: 10.1088/2058-6272/ac57fd
Abstract FullText HTML PDF
High energy electron beam generation during interaction of a laser accelerated proton beam with a gas-discharge plasma
Wangwen XU, Zhanghu HU, Dexuan HUI, Younian WANG
2022, 24(5): 055001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4d1d
Abstract FullText HTML PDF
Relationship of mode transitions and standing waves in helicon plasmas
Mingyang WU, Chijie XIAO, Xiaogang WANG, Yue LIU, Min XU, Chang TAN, Tianchao XU, Xiuming YU, Renchuan HE, Andong XU
2022, 24(5): 055002. DOI: 10.1088/2058-6272/ac567d
Abstract FullText HTML PDF
Effects of plasma radiation on the nonlinear evolution of neo-classical tearing modes in tokamak plasmas
Shuai JIANG, Weikang TANG, Lai WEI, Tong LIU, Haiwen XU, Zhengxiong WANG
2022, 24(5): 055101. DOI: 10.1088/2058-6272/ac500b
Abstract FullText HTML PDF
Plasma edge density fluctuation measurements via lithium beam emission spectroscopy on EAST
Donggui WU, Guanghai HU, S ZOLETNIK, Guosheng XU, Siye DING, Jianbin LIU, Linming SHAO, Yifeng WANG, Ran CHEN, Ning YAN, Yan CHAO, Ping WANG, D DUNAI, G ANDA, Liang CHEN, Liang WANG
2022, 24(5): 055102. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4d1e
Abstract FullText HTML PDF
Estimation of China Fusion Engineering Test Reactor performance and burning fraction in different pellet fueling scenarios by a multi-species radial transport model
Weisheng LIN, Xiaogang WANG, Xueqiao XU, Defeng KONG, Yumin WANG, Jiale CHEN, Zhanhui WANG, Chijie XIAO
2022, 24(5): 055103. DOI: 10.1088/2058-6272/ac47f6
Abstract FullText HTML PDF
Feasibility of applying the lower cut-off frequency for the density radial coverage extension in EAST reflectometry measurement
Jia HUANG, Xiang HAN, Kaixuan YE, Tao ZHANG, Fei WEN, Mingfu WU, Kangning GENG, Gongshun LI, Fubin ZHONG, Yukai LIU, Haoming XIANG, Shuqi YANG, Shoubiao ZHANG, Xiang GAO, Ge ZHUANG, the EAST Team
2022, 24(5): 055104. DOI: 10.1088/2058-6272/ac52e9
Abstract FullText HTML PDF
Conductivity effects during the transition from collisionless to collisional regimes in cylindrical inductively coupled plasmas
Wei YANG, Fei GAO, Younian WANG
2022, 24(5): 055401. DOI: 10.1088/2058-6272/ac56ce
Abstract FullText HTML PDF
Two-dimensional self-consistent numerical simulation of the whole discharge region in an atmospheric argon arc
Zelong ZHANG, Cheng WANG, Qiang SUN, Weidong XIA
2022, 24(5): 055402. DOI: 10.1088/2058-6272/ac55fe
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of self-generated magnetic field and dynamics of a pulsed plasma flow
Aigerim TAZHEN, Merlan DOSBOLAYEV, Tlekkabul RAMAZANOV
2022, 24(5): 055403. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5018
Abstract FullText HTML PDF
Kinetic study of key species and reactions of atmospheric pressure pulsed corona discharge in humid air
Yongkang PENG, Xiaoyue CHEN, Yeqiang DENG, Lei LAN, Haoyu ZHAN, Xuekai PEI, Jiahao CHEN, Yukuan YUAN, Xishan WEN
2022, 24(5): 055404. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4693
Abstract FullText HTML PDF
Various concentric-ring patterns formed in a water-anode glow discharge operated at atmospheric pressure
Kaiyue WU, Na ZHAO, Qiming NIU, Jiacun WU, Shuai ZHOU, Pengying JIA, Xuechen LI
2022, 24(5): 055405. DOI: 10.1088/2058-6272/ac48e1
Abstract FullText HTML PDF
Formation and destruction of striation plasmas in helium glow discharge at medium pressures
Hailong ZHU, Qixiang HUANG, Yifan WU, Yurui LI, Kechang REN
2022, 24(5): 055406. DOI: 10.1088/2058-6272/ac496d
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic characteristics of multi-arc thermal plasma in four types of electrode configurations
Yanjun ZHAO, Guohua NI, Wei LIU, Hongmei SUN, Siyuan SUI, Dongdong LI, Huan ZHENG, Zhongyang MA, Chi ZHANG
2022, 24(5): 055407. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4ee7
Abstract FullText HTML PDF
On the green aurora emission of Ar atmospheric pressure plasma
Fengwu LIU, Lanlan NIE, Xinpei LU
2022, 24(5): 055408. DOI: 10.1088/2058-6272/ac52ec
Abstract FullText HTML PDF
Numerical study of the effect of coflow argon jet on a laminar argon thermal plasma jet
Xu ZHOU, Xianhui CHEN, Taohong YE, Minming ZHU, Weidong XIA
2022, 24(5): 055409. DOI: 10.1088/2058-6272/ac52eb
Abstract FullText HTML PDF
The influence of weak transverse magnetic field on plasma dissipation process in the post-arc phase in a vacuum interrupter
Qilin SHI, Hao WU, Zhao YUAN, Zhe TAO, Guixia LI, Wei LUO, Wei JIANG
2022, 24(5): 055501. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4fb3
Abstract FullText HTML PDF
Prompt acceleration of a μ+ beam in a toroidal wakefield driven by a shaped steep-rising-front Laguerre–Gaussian laser pulse
Xiaonan Wang, Xiaofei LAN, Yongsheng HUANG, Youge JIANG, Chunlei ZHANG, Hao ZHANG, Tongpu YU
2022, 24(5): 055502. DOI: 10.1088/2058-6272/ac58eb
Abstract FullText HTML PDF
Integrated data analysis on the electron temperature profile of HL-2A with the Bayesian probability inference method
Wenan PAN, Tianbo WANG, Zhibin WANG, Yonghao YANG, Hao WU, Geert VERDOOLAEGE, Zengchen YANG, Chunhua LIU, Wenping GUO, Bingli LI, Zijie LIU, Wenbin WU, Min XU
2022, 24(5): 055601. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5c25
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board