Advanced Search+

Category
Observation of Doppler shift $ {\mathit{f}}_{\mathbf{D}} $ modulated by the internal kink mode using conventional reflectometry in the EAST tokamak
Gongshun LI, Tao ZHANG, Kangning GENG, Fei WEN, Kaixuan YE, Liqing XU, Xiang ZHU, Xuexi ZHANG, Fubin ZHONG, Zhen ZHOU, Shuqi YANG, Ziqiang ZHOU, Lin YU, Ting LAN, Shouxin WANG, Ang TI, Shoubiao ZHANG, Haiqing LIU, Guoqiang LI, Xiang GAO, the EAST Team
2024, 26(3): 034001. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0b78
Abstract FullText HTML PDF
The research progress of an E//B neutral particle analyzer
Long MA, Yufan QU, Yuan LUO, Dehao XIE, Yanxi WANG, Shuo WANG, Guofeng QU, Peipei REN, Xiaobing LUO, Xingquan LIU, Jifeng HAN, Roy WADA, Weiping LIN, Linge ZANG, Jingjun ZHU
2024, 26(3): 034002. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0c20
Abstract FullText HTML PDF
Development of a 2D spatial displacement estimation method for turbulence velocimetry of the gas puff imaging system on EAST
Letian LI, Shaocheng LIU, Ning YAN, Xiaoju LIU, Xiang GAO
2024, 26(3): 034003. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0c24
Abstract FullText HTML PDF
A dual-route optical emission spectroscopy diagnostic with wide spectral range and high wavelength resolution on HL-2A tokamak
Yue CHEN, Jikun GAO, Ting LONG, Lin NIE, Jinming GAO, Yao MA, Yuan HUANG, Wenjing TIAN, Yanmin LIU, Xiaodong ZHU, Ge ZHUANG, Wulyu ZHONG, Min XU
2024, 26(3): 034004. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0c95
Abstract FullText HTML PDF
Optical design of a novel near-infrared phase contrast imaging (NI-PCI) diagnostic on the HL-2A tokamak
Hao XU, Shaobo GONG, Yi YU, Min XU, Tao LAN, Zhibin WANG, Zhongbing SHI, Lin NIE, Guangyi ZHAO, Hao LIU, Yixuan ZHOU, Zihao YUAN, Chenyu XIAO, Jian CHEN
2024, 26(3): 034005. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0e0b
Abstract FullText HTML PDF
A synthetic diagnostics platform for microwave imaging diagnostics in tokamaks
Zihan LI, Shangchuan YANG, Xinhang XU, Lifu ZHANG, Chengming QU, Chengpu LI, Ge ZHUANG, Jinlin XIE
2024, 26(3): 034006. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d4c
Abstract FullText HTML PDF
Laboratory observation of electron energy distribution near three-dimensional magnetic nulls
Renchuan HE, Tianchao XU, Xiaoyi YANG, Chijie XIAO, Zuyu ZHANG, Ruixin YUAN, Xiaogang WANG, Zhibin GUO, Xiuming YU, Yue GE
2024, 26(3): 034007. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d4b
Abstract FullText HTML PDF
Design of the electron cyclotron emission diagnostic on EXL-50 spherical torus
Yumin WANG, Qifeng XIE, Renyi TAO, Hui ZHANG, Xiaokun BO, Tiantian SUN, Xiuchun LUN, Lin CHEN, Weiqiang TAN, Dong GUO, Bihe DENG, Minsheng LIU, the EXL-50 Team
2024, 26(3): 034008. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d54
Abstract FullText HTML PDF
Polarimeter–interferometer diagnostic using terahertz solid-state sources for fluctuation measurements on Keda Torus eXperiment (KTX)
Xingkang WANG, Wenzhe MAO, Jinlin XIE, Tao LAN, Hong LI, Adi LIU, Chu ZHOU, Xiaohui WEN, Zian WEI, Jie WU, Chen CHEN, Dongkuan LIU, Xianhao RAO, Hu CAI, Jiaren WU, Peng DENG, Haiqing LIU, Weixing DING, Ge ZHUANG, Wandong LIU
2024, 26(3): 034009. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d55
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study of core MHD behavior and a novel algorithm for rational surface detection based on profile reflectometry in EAST
Kaixuan YE, Zhen ZHOU, Tao ZHANG, Jiuyang MA, Yumin WANG, Gongshun LI, Kangning GENG, Mingfu WU, Fei WEN, Jia HUANG, Yang ZHANG, Linming SHAO, Shuqi YANG, Fubin ZHONG, Shanlu GAO, Lin YU, Ziqiang ZHOU, Haoming XIANG, Xiang HAN, Shoubiao ZHANG, Guoqiang LI, Xiang GAO, the EAST Team
2024, 26(3): 034010. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0f0a
Abstract FullText HTML PDF
First results of CO2 dispersion interferometer on EAST tokamak
Yuyang LIU, Weiming LI, Yuan YAO, Yao ZHANG, Jiamin ZHANG, Hui LIAN, Bo HONG, Shouxin WANG, Yinxian JIE, Haiqing LIU
2024, 26(3): 034011. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0f61
Abstract FullText HTML PDF
Reconstruction of poloidal magnetic field profiles in field-reversed configurations with machine learning in laser-driven ion-beam trace probe
Xutao XU, Tianchao XU, Chijie XIAO, Zuyu ZHANG, Renchuan HE, Ruixin YUAN, Ping XU
2024, 26(3): 034012. DOI: 10.1088/2058-6272/ad1042
Abstract FullText HTML PDF
Electron density measurement by the three boundary channels of HCOOH laser interferometer on the HL-3 tokamak
Junren MOU, Yonggao LI, Yuan LI, Zaihong WANG, Baogang DING, Haoxi WANG, Jiang YI, Zhongbing SHI
2024, 26(3): 034013. DOI: 10.1088/2058-6272/ad127a
Abstract FullText HTML PDF
Development of a toroidal soft x-ray imaging system and application for investigating three-dimensional plasma on J-TEXT
Chuanxu ZHAO, Jianchao LI, Xiaoqing ZHANG, Nengchao WANG, Yonghua DING, Zhoujun YANG, Zhonghe JIANG, Wei YAN, Yangbo LI, Feiyue MAO, Zhengkang REN, the J-TEXT Team
2024, 26(3): 034014. DOI: 10.1088/2058-6272/ad1364
Abstract FullText HTML PDF
Forward modelling of the Cotton-Mouton effect polarimetry on EAST tokamak
Minyong SHEN, Jibo ZHANG, Yao ZHANG, Yinxian JIE, Haiqing LIU, Jinlin XIE, Weixing DING
2024, 26(3): 034015. DOI: 10.1088/2058-6272/ad15df
Abstract FullText HTML PDF
Progress of Lyman-alpha-based beam emission spectroscopy (LyBES) diagnostic on the HL-2A tokamak
Yixuan ZHOU, Yi YU, Min XU, Rui KE, Lin NIE, Hao XU, Guangyi ZHAO, Hao LIU, Zihao YUAN, Chenyu XIAO, Jiquan LI, Chijie XIAO, the HL-2A Team
2024, 26(3): 034016. DOI: 10.1088/2058-6272/ad162a
Abstract FullText HTML PDF
Inward particle transport driven by biased endplate in a cylindrical magnetized plasma
Yue GE, Tianchao XU, Chijie XIAO, Zhibin GUO, Xiaogang WANG, Renchuan HE, Xiaoyi YANG, Zuyu ZHANG, Ruixin YUAN
2024, 26(3): 034017. DOI: 10.1088/2058-6272/ad1676
Abstract FullText HTML PDF
An improved TDE technique for derivation of 2D turbulence structures based on GPI data in toroidal plasma
Weice WANG, Jun CHENG, Zhongbing SHI, Longwen YAN, Zhihui HUANG, Kaiyang YI, Na WU, Yu HE, Qian ZOU, Xi CHEN, Wen ZHANG, Jian CHEN, Lin NIE, Xiaoquan JI, Wulyu ZHONG
2024, 26(3): 034018. DOI: 10.1088/2058-6272/ad1c76
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board